Αγορά υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Υλοποίησης και Κλεισίματος του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Αγορά υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Υλοποίησης και Κλεισίματος του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Διαγωνισμό, πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.Σχόλιο