ΑΝΔΙΚΑΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-1η Τεχνική Συνάντηση

Print Friendly, PDF & Email

Λεμεσός, 25/02/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΔΙΚΑΤ»

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού συμμετέχει στην Πράξη με τίτλο: «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και με ακρώνυμο «ΑΝΔΙΚΑΤ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Την Τετάρτη και Πέμπτη 20 & 21.02.2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στην Κύπρο η πρώτη συνεδρίαση μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος. Στην συνεδρίαση παρούσα ήταν και η εκπρόσωπος/ Υπεύθυνη Έργου της Κοινής Γραμματείας κα. Χριστιάνα Πογιατζέα.

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,071,587.76 ευρώ, συμμετέχουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (επικεφαλής δικαιούχος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Σάμου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι των οποίων παρευρέθηκαν στην συνάντηση της Λεμεσού.

Κατά την 1η  Συνάντηση των εταίρων της Πράξης, οι εκπρόσωποι των φορέων αφού επικαιροποίησαν τον σχεδιασμό και συζήτησαν την υλοποίηση του έργου, διατύπωσαν εκ νέου τους ειδικότερους στόχους του, οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού με τη σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών στο θέμα της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και στις δύο χώρες, ώστε να δημιουργηθεί το ώριμο υπόβαθρο και οι πρόδρομες ενέργειες και στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί ένα δίκτυο καταδυτικών προορισμών, είτε αυτά είναι καταδυτικές διαδρομές, καταδυτικά πάρκα, επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες, σύγχρονα, είτε ιστορικά ναυάγια, περιοχές με τεχνητούς υφάλους, κ.ά

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό.

Απώτερος στόχος των φορέων της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, εκτός των άμεσων ωφελειών, είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό.

Την πρώτη ημέρα της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στους υφιστάμενους τεχνητούς υφάλους της περιοχής Λεμεσού (Δασούδι και Αμαθούντα), με την υποστήριξη του Τμήματος Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών και του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

 

 
Σχόλιο