Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων 1η Πρόσκληση 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Εκδήλωση

Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων 1η Πρόσκληση 2014-2020 στην Κύπρο

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» σας προσκαλούν στην

  Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στη Κύπρο,

την Τρίτη 16-02-2016,

στην Αιθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Παρακαλώ για την ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τις παρουσιάσεις της Ημερίδας παρακαλώ πατήστε εδώ

Τοποθεσία:Λευκωσία – Κύπρος

Οι εγγραφές στην εκδήλωση έχουν λήξει