Επιτροπές

Επιτροπή Καθοδήγησης

Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Ενστάσεων

1H ΕΠ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

1Η ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

2Η ΕΠ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

2Η ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

3H ΕΠ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

3H ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Πίνακας εγκεκριμένων έργων Άξονας 1

Πίνακας εγκεκριμένων έργων Άξονας 2

Πίνακας εγκεκριμένων έργων Άξονας 3

Παρουσιολόγιο

φωτογραφιες

 YA_ΕπΚαθ_GR-CY_2014-2020-ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ- 4Η ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά-Απόφαση

Έγκριση πράξεων – Άξονας 1

Έγκριση Πράξεων-Άξονας 2

Έγκριση Πράξεων – Άξονας 3

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

 5η ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 6Η ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερήσια Διάταξη (06-11-2019)

Ημερήσια Διάταξη (07-11-2019)

Πρακτικά-Απόφαση

 

7Η ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Τηλεδιάσκεψη)

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά – Απόφαση

Έγκριση πράξεων – Άξονας 2

Έγκριση πράξεων – Άξονα 3

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

 

8Η ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Τηλεδιάσκεψη)

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά – Απόφαση

Παρουσιολόγιο

Φωτογραφίες

 

9Η ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ημερήσια Διάταξη

Πρακτικά – Απόφαση

Παρουσιολόγιο

 

 Συγκρότηση Επ. Καθοδήγησης Συγκρότηση Επ. Παρακολούθησης Gr-Cy
Μέλη Επ. Καθοδήγησης Κύπρου Σύνθεση Επ. Παρακολούθησης Gr-Cy
Σύνθεση και Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ Επ-Πα 2014-2020_ΤΕΛΙΚΟ