Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.: Εκδήλωση Ολοκλήρωσης Έργου της Πράξης, Νάξος, 9&10/05/2022

Print Friendly, PDF & Email

Την Δευτέρα 9 και τη Τρίτη 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Νάξο, η Εκδήλωση Ολοκλήρωσης έργου της πράξης ΠΑΙΩΝΑΣ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το έργο είναι σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τους νησιώτες, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε παροχές υγείας.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το δελτίο τύπου παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

 

 Σχόλιο