Ανάρτηση αποφάσεων 3ης Επιτροπής Καθοδήγησης και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Δείτε εδώ την απόφαση της 3ης Επιτροπής Καθοδήγησης που διεξήχθη στη Μήθυμνα Λέσβου στις 13/9/2017  και εδώ την απόφαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 που διεξήχθη επίσης στη Μήθυμνα στις 14/9/2017.