Αποτελέσματα 4ης Συνεδρίασηςτης Επιτροπής Επιλογής Πράξεων

Print Friendly, PDF & Email

Στα επισυναπτόμενα αρχεία δίνεται:

Α) η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Β) Ο  πίνακας Α με τα εγκεκριμένα έργα της 1ης Πρόσκλησης για Στρατηγικά έργα προς χρηματοδότηση, ο πίνακας Β με τα μη εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση και ο Πίνακας Δ με το 1ο αναπληρωματικό έργα της 3ης πρόσκλησης για χρηματοδότηση

 και τέλος όλες οι παρουσιάσεις της Συνεδρίασης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  Λίστα με τα εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  Λίστα με τα μη εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Εγκεκριμένο αναπληρωματικό έργο της 3ης Πρόσκλησης προς χρηματοδότηση

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στατιστικά δεδομένα του Προγράμματος

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Παρουσίαση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 1

Παρουσίαση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 3