ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ECDAY 2018)

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύπρος  2014-2020» υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ & ΤΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης,  στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2018 (ECDAY 2018), διοργανώνουν Έκθεσης του Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα «Προώθηση της ομορφιάς της διασυνοριακής περιοχής». Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος των ενεργειών  δημοσιότητας του Προγράμματος, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για το 2018.

 

ΛΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ