ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: 4η Τεχνική Συνάντηση Δικαιούχων, Ηράκλειο, 01-06-2023

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Ηρακλείου διοργανώνει την 4η Τεχνική συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης την Πέμπτη 1 Ιουνίου και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023. Η Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ – Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως στόχο τη μετατροπή των δύο εμβληματικών κτηρίων της Λευκωσίας και του Ηρακλείου σε επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα τη διάδοση τεχνολογιών, πρακτικών και αντιλήψεων αειφορικής ενέργειας στην
κοινωνία.

Στην Τεχνική συνάντηση θα συμμετέχουν από την Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την Ελλάδα ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η Τεχνική Συνάντηση διοργανώνεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου δια του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η θεματολογία της Συνάντησης θα κινηθεί στο πλαίσιο της επισκόπησης του έργου, της αναλυτικής πορείας των εργασιών υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και τον σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων και των επόμενων βημάτων που θα αναλάβει ο κάθε Εταίρος έως την ολοκλήρωση του έργου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣχόλιο