ΟΜΗΡΟΣ: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, Ημερίδα, Λευκωσία, 08-06-2023

Print Friendly, PDF & Email

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών θα διοργανώσουν την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 8:30 με 15:00, ημερίδα με θέμα «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Κύπρο».

Ημερήσια Διάταξη 

 Σχόλιο