ΕΡΜΗΣ II: Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Στοχεύει στην ενίσχυση του περιορισμού των δυσχερειών προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Η προσπάθεια αυτή, συνδυάζει τη γνώση των προβλημάτων της συγκεκριμένης ομάδας (ΟΠΑΚ), τη γνώση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών υπό το πρίσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Παραλιμνίου και Δήμος Σύρου – Ερμούπολης). Σημειώνεται ότι η ομάδα – στόχος είναι τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας (πχ ηλικιωμένοι, έγκυοι, προσωρινά τραυματίες) και όχι αποκλειστικά ΑμεΑ. Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητάς, σε χώρους που υπάρχουν περιορισμοί (παραλίες, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος) με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των Δήμων και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων. Στην κατεύθυνση αυτή το έργο έχει τις ακόλουθες δράσεις : Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες, μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, καθώς και μικρές παρεμβάσεις/διορθώσεις στην υποδομή προσβασιμότητας στο σημείο που θα εγκατασταθεί ο μηχανισμός. Β. Την προμήθεια ειδικών αμαξιδιών πρόσβασης τόσο στις παραλίες όσο και σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Γ. Τη δημιουργία Υπαίθριων Χώρων Εκγύμνασης. Δ. Καταγραφή προσβάσιμων υποστατικών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, θα εκπονηθεί μελέτη καταγραφής των προαναφερόμενων υποστατικών και ψηφιοποίσή τους σε τρισδιάσταστη μορφή (Οδηγός Προσβασιμότητας).
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:
Α. Η προμήθεια κατάλληλων μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης σε περιοχές έντονης τουριστικής κίνησης,
Β. Η προμήθεια ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης σε περιοχές ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος
Γ. Η δημιουργία Υπαίθριων χώρων εκγύμνασης σε αυτές
Δ. Η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για παροχή πληροφοριών με προσβάσιμα τουριστικά καταλύματα/ μουσεία/ υποστατικά αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του τουριστικού προϊόντος των 2 Δήμων.
Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου αφορούν τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων διασφαλίζοντας έτσι την τουριστική αναβάθμιση των δύο περιοχών. Με τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου θα αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία των εταίρων για θέματα τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, ιδιαίτερα σε παραγωγικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν ανταγωνιστικές προοπτικές και διασυνδέσεις στον παραγωγικό ιστό της διασυνοριακής περιοχής
Αναμενόμενες εκροές: Οι βασικές εκροές του έργου, εστιάζονται στα ακόλουθα:
A) Στην εγκατάσταση στο Δήμο Παραλιμνίου στις παραλίες Λούμα, Αγία Τριάδα, Fig Tree Bay, Βρυσούδια και Βρύση 2, που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Σύρου, στις παραλίες Αζολίμνου,Γαλησσα, Αγκαθωπών και Κινίου, ειδικών υποδομών πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας.
B) Στην προμήθεια 24 ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης.
C) Στην κατασκευή Διαδρόμων Προσβασιμότητας σε επιλεγμένες περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.
D) Στη Δημιουργία Υπαίθριων Χώρων Εκγύμνασης. Θα τοποθετηθούν σε 5 επιλεγμένες περιοχές μηχανήματα άθλησης για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. (σε 3 περιοχές από το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παραλινίου και σε 2 παραλίες Αζόλιμνος και Βάρη στο Δήμο Σύρου)
E) Στην προμήθεια Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής (4 στο Δήμο Παραλιμνίου και 2 στο Δήμο Σύρου)
F) Στη δημιουργία Οδηγού Προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Ο Οδηγός θα διανέμεται σε βασικές πύλες εισόδου των περιοχών (πχ αεροδρόμια), αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα, ο χρήστης να λαμβάνει και όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (πχ κινητό τηλέφωνο). Η εφαρμογή θα υποστηριχθεί και από ιστότοπο (Web Platforml) ο οποίος θα αναπτυχθεί σε λογισμικό προσαρμοσμένο στις αρχές της διαδραστικότητας του web2.0. και μέσω του οποίου θα αναπαρίστανται σε ψηφιοποιημένη τρισδιάστατη μορφή όλες οι προσβάσιμες υποδομές των 2 περιοχών.
G) 2 Μελέτες καταγραφής Προσβάσιμων Υποδομών (1 για κάθε Δήμο/ Εταίρο).
H) Διοργάνωση 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων/ ημερίδων, 2 ανά έτος στην έδρα των Εταίρων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους
Ακρωνύμιο: ΕΡΜΗΣ ΙΙ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://pamepantou.eu/
Έναρξη: 10/10/2017
Λήξη: 29/02/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 561.350,99
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 477.148,34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: 28ης Οκτωβρίου 20, Λευκωσίας/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 287.839,78
Κοινοτική Συνδρομή: 244.663,81
Ιστοσελίδα: http://opak.org.cy/
Επωνυμία: Δήμος Παραλιμνίου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Αντώνη Παπαδοπούλου 6, Παραλίμνι 5282/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 126.445,41
Κοινοτική Συνδρομή: 107.478,60
Ιστοσελίδα: http://www.paralimni.org.cy/
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 147.065,80
Κοινοτική Συνδρομή: 125.005,93
Ιστοσελίδα: www.syros-ermoupolis.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online