ΟΞΥΓΟΝΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως σε νοσοκομεία νήσω Αιγαίου ΚΑΙ Κύπρου

Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η συνεχής ζήτηση για ιατρικό οξυγόνο έχει ως αποτέλεσμα υψηλές δαπάνες για την προμήθεια του, δαπάνες που συνιστούν σημαντική πηγή επιβάρυνσης για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Η δαπάνη αυτή γίνεται δραματικά υψηλότερη για απομακρυσμένα νοσοκομεία, καθώς γι’ αυτά η προμήθεια του οξυγόνου επιβαρύνεται από τα – ιδιαίτερα υψηλά – έξοδα μεταφοράς, εκτοξεύοντας την τελική τιμή σε όρια εκτός των εγκεκριμένων του παρατηρητηρίου τιμών, με αποτέλεσμα πέραν του ιδιαίτερα υψηλού κόστους, τα νοσοκομεία να κινδυνεύουν με έλλειψη ιατρικού οξυγόνου. Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου θα συμβάλει στη σημαντική περιστολή του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων και θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργίας τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος και ιδιαίτερα στον άξονα προτεραιότητας: «2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές», θεματικό στόχο: «4γ. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης» και ειδικό στόχο: «2.1. Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια» το Υπουργείο Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση γεννητριών παραγωγής ιατρικού οξυγόνου σε τέσσερα νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου και σε τρία Νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Από το έργο θα προκύψουν εγκαταστάσεις παραγωγής οξυγόνου σε τέσσερα νησιωτικά (4) Νοσοκομεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και τρεις (3) αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα η προμήθεια οξυγόνου στα Νοσοκομεία δεν τα καλύπτει πλήρως και καθ όλη τη διάρκεια του χρόνο κάτι που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους. Με την παρούσα πρόταση το τελικό αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι πολίτες των τοπικών κοινωνιών και των δύο χωρών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας αλλά και ως ηλικιωμένα άτομα η Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έχουν μόνιμη υποστήριξη από το Νοσοκομείο τους χωρίς αυτό να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μάλιστα με πολύ χαμηλότερο κόστος για το Νοσοκομείο και μείωση του περιβαλλοντικού στίγματος του Νοσοκομείου. Ο σκοπός των δύο φορέων υπό την καθοδήγηση των δύο Υπουργείων Υγείας της Ελλάδος και της Κύπρου, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, είναι:
1 Η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αδιάλειπτη υποστήριξη των Νοσοκομείων σε Οξυγόνο, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών τους.
2 Η μείωση του κόστους προμήθειας του Οξυγόνου για τις εν λόγω Νοσηλευτικές Μονάδες και η ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα των.
3 Υψηλού επιπέδου προετοιμασία και ετοιμότητα των Νοσοκομείων για την συνεχή αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.
4 Ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλαβών και κακών καιρικών συνθηκών.
5 Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.
6 Ασφαλέστερη διαβίωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της συνεχούς παραγωγής οξυγόνου τοπικά που θα καλύπτουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
7 Ουσιαστική συμβολή του τοπικού Νοσοκομείου στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας
Αναμενόμενες εκροές: Από την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου θα επωφεληθούν ενεργειακά επτά (7) δημόσια κτήρια (Νοσοκομεία στα νησιά Κύπρος, Ρόδος, Λέσβος, Σάμος και Λέρος) και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Η εξοικονόμηση θα επιτευχθεί γιατί η δαπάνη παραγωγής µε γεννήτριες του ενός κυβικού μέτρου ιατρικού οξυγόνου ισούται περίπου µε την δαπάνη του 1,8-2,0 kwh, ήτοι η δαπάνη παραγωγής οξυγόνου µε γεννήτριες οξυγόνου δεν ξεπερνά το 0,3 ευρώ το κυβικό μέτρο (όλες οι νοσηλευτικές μονάδες διαθέτουν μέση τάση). Αντίθετα, η τιµή μονάδας ανά κυβικό μέτρο του οξυγόνου, µε την οποία προμηθεύονται τα νοσοκομεία οξυγόνο, κυμαίνεται από 2,8-7,0 kwh. Τα νησιά προμηθεύονται με το μέγιστο κόστος από το παρατεθέν εύρος τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα εν λόγω δημόσια κτήρια αυξάνει σε σημαντικό βαθμό.
Αυτή είναι και η ετήσια μείωση του ισοδυνάμου κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που αντιστοιχεί στην ανάλωση οξυγόνου των Νοσοκομείων στα οποία θα εγκατασταθούν τα συστήματα παραγωγής οξυγόνου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΗΣΩ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Ακρωνύμιο: ΟΞΥΓΟΝΟ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: Υπό κατασκεύη
Έναρξη: 01/11/2019
Λήξη: 15/04/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.376.600,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 2.019.855,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: 2η ΥΠΕ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Δημοπρατηση 3.1.1 : Aνοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής Ο2 σε τέσσερα (4) νησιωτικά νομοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

:Αρ. Διαγ. 13.25.020.22.011.ΗΜΥ – Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία
και 10ετη Συντήρηση Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσεως σε Κρατικά
Νοσοκομεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Β’ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.415.931,40
Κοινοτική Συνδρομή: 1.203.541,69
Ιστοσελίδα: http://www.2dype.gr
Επωνυμία: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ)
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 & ΧΙΛΩΝΟΣ 17, 1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 960.368,40
Κοινοτική Συνδρομή: 816.313,31
Ιστοσελίδα: http://mphs.moh.gov.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online