ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η πράξη ΠΡΟΣΒΑΣΗ αποτελεί κοινή προσπάθεια ενίσχυσης του περιορισμού των δυσχερειών προσβασιμότητας τόσο των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας όσο και των ατόμων με προβλήματα όρασης σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η κοινή αυτή προσπάθεια, συνδυάζει τη γνώση των προβλημάτων των ΑμεΑ (Ο.ΠΑ.Κ) καθώς και τη γνώση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, υπό το πρίσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού). Σημειώνεται ότι η ομάδα – στόχος είναι τόσο τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας (πχ ηλικιωμένοι, έγκυοι, προσωρινά τραυματίες) καθώς και τα άτομα με προβλήματα όρασης που δέχονται καθημερινό αποκλεισμό από περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας,σε χώρους που υπάρχουν περιορισμοί (παραλίες, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, πάρκα αναψυχής) με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των 2 νησιών και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων που θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας πολυπληθούς ομάδας στόχου, η οποία μέχρι σήμερα δεν προσεγγίζεται ολιστικά αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης καθώς τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών, θα απολαμβάνουν και τα ΑμεΑ. Με το προτεινόμενο έργο ΠΡΟΣΒΑΣΗ καλούνται οι συμμετέχουσες περιοχές να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο έχει τους ακόλουθους βασικούς άξονες: Α. Τη Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας σε παραθαλάσσιους και δασικούς χώρους, Β. Την προμήθεια εξοπλισμού σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Γ. Εκπαίδευση και Κατάρτιση φορέων σε θέματα προσβασιμότητας και τα οφέλη της στον τουριστικό τομέα Δ.Κοινές δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων του. Tέτοιες δράσεις είναι η Διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων φορέων σε θέματα προσβασιμότητας. Συνεπώς, η επίτευξη της στοχοθεσίας του έργου, αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις τόσο στην ανταγωνιστικότητα, όσο και στην ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, παρέχοντας αυξημένο βαθμό πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Το έργο εστιάζοντας στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω δημιουργίας προσβάσιμων υποδομών σε τουριστικούς/πολιτιστικούς χώρους, παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου και με τη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης του Νοτίου Αιγαίου καταδεικνύει τον τουρισμό ως τον τομέα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η προμήθεια μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης σε παραλίες και ειδικού συστήματος καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης στη θάλασσα, η προμήθεια ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η αναβάθμιση δασικών περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος, θα οδηγήσει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος των 2 περιοχών. Επίσης, η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για παροχή πληροφοριών μέσω της Ιστοσελίδας της πράξης, θα βελτιώσει την εικόνα του τουριστικού προϊόντος των 2 Δήμων. Ο προσβάσιμος τουρισμός (accessible tourism) για ΑμεΑ (κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης) και Τρίτη ηλικία αποτελεί σημαντική παράμετρο, η οποία ενσωματώνεται στο σχεδιασμό κάθε τουριστικής πρωτοβουλίας διότι συντελεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών. Η προσέλκυση τουρισμού ΑμεΑ είναι μια λύση στα διαχρονικά προβλήματα των μεσογειακών τουριστικών θερέτρων, κυρίως του προβλήματος της εποχικότητας αφού σύμφωνα με το «European Network of Accessible Tourism», το 70% των ΑμεΑ μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αν δεν βρουν προορισμούς που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους». Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου αφορούν τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων διασφαλίζοντας έτσι την τουριστική αναβάθμιση των δύο περιοχών. Με τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου θα αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία των εταίρων για θέματα τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, ιδιαίτερα σε παραγωγικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν ανταγωνιστικές προοπτικές και διασυνδέσεις στον παραγωγικό ιστό της διασυνοριακής περιοχής.Στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΣΒΑΣΗ θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο δίκτυο προσβασιμότητας,προσφέροντας πολυεπίπεδη πρόσβαση της ομάδας – στόχο.
Αναμενόμενες εκροές: Οι βασικές εκροές του έργου, εστιάζονται στα ακόλουθα:A) Στην τοποθέτηση στο Δήμο Γεροσκήπου, στην Κοινότητα Νέου Χωριού και στο Δήμο Σύρου (παραλία Κινίου), υποδομών πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στη θάλασσα καθώς και τοποθετήσεις ειδικών προσβάσιμων διαδρόμων.
Β) Στην προμήθεια αποδυτηρίων, τοποθέτηση πινακίδας, ξύλινης ομπρέλας, ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων για ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία των περιοχών παρέμβασης
Γ) Προμήθεια συστήματος ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου στο μεσαιωνικό οικισμό στην Άνω Σύρο, τοποθέτηση διαδρόμου (Μονοπάτι Γαλησσά), αμαξίδια ηλεκτρικά, οικίσκος φόρτισης των αμαξιδίων και μετεπιβίβασης των ΑμεΑ, (Μονοπάτι Γαλησσά και Ερμούπολη), σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης (Παραλία Βάρης και Παραλία Γαλησσά)
Δ) Κατασκευή Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης και προμήθεια αμαξιδίων για εκτός δρόμου (Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδίων)
Ε) Κατάρτιση στελεχών τουριστικών υποδομών, φορέων για θέματα προσβασιμότητας
ΣΤ) Δημιουργία Ιστοσελίδας και κοινή στρατηγική πληροφόρησης της πράξης
Ι) Διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων
ΙΑ) Διοργάνωση Ημερίδων
Οι στόχοι του έργου εναρμονίζονται απόλυτα και συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της προγραμματικής προτεραιότητας. Η αποτελεσματικότητά του, δε, σε σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του θα αξιολογηθεί μέσω μετρήσιμων στόχων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που αποτυπώνουν την επιτυχημένη εκπλήρωση των στόχων του έργου, αφορούν: αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος: >2000, μεταβολή σε ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα: >1000. Συνολικά αναμένεται να επιτευχθεί η αύξηση των αριθμών επισκέψεων στις περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέμβασης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας
Ακρωνύμιο: ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://prosvasiproject.eu/
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 636.080,25
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 540.668,21

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1.3.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ‘ΕΡΓΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2 3.1 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

3.3.1 Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης και 3.3.2 Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ-  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, 2.2.1)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, 1.1.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ, 3.1.2).-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

                                                                                                                         

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: 28ης Οκτωβρίου 20, Λευκωσίας / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 212.322
Κοινοτική Συνδρομή: 180.473,91
Ιστοσελίδα: http://opak.org.cy/
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 83, Λεμεσός, Ύψωνας, 4181 / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 129.900
Κοινοτική Συνδρομή: 110.415,00
Ιστοσελίδα: www.anelem.com.cy
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Μιαούλη, Σύρος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 293.858
Κοινοτική Συνδρομή: 249.779,30
Ιστοσελίδα: www.syros-ermoupolis.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online