Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.:Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η βελτίωση του χώρου αυτού, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του εν λόγω χώρου σε μέγιστο αριθμό 464 ατόμων και θα δημιουργήσει πιο καλές και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα άτομα που χρήζουν προστασίας. Η βελτίωση αυτή κατέστη αναγκαία, κυρίως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη γειτονική Συρία κατά το τελευταίο διάστημα, της αυξημένης υποβολής αιτημάτων διεθνούς προστασίας από Σύρους κατά τους τελευταίους μήνες και του ενδεχομένου να υπάρξει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο επόμενo διάστημα, μαζική εισροή ατόμων που θα αιτηθούν διεθνή προστασία στην Κύπρο, λόγω π.χ. κλιμάκωσης της κατάστασης στη Συρία. Επειδή οι υποδομές φιλοξενίας ατόμων που χρήζουν προστασίας, που διαθέτει η Κύπρος, δεν είναι αρκετές για να καλύψουν αυτό το ενδεχόμενο, αποφασίστηκε η βελτίωση του χώρου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε έκτακτη ανάγκη.Στόχος για το ελληνικό μέρος της πρότασης αποτελεί η ολοκληρωμένη ανταπόκριση των περιστατικών προσφύγων/μεταναστών στη θάλασσα, με άμεση χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης εφόσον αυτή απαιτείται, κατά τη διάρκεια των περιστατικών αυτών, αλλά και η άμεση παροχή βοήθειας στις δύσβατες περιοχές όπου καταφθάνουν. Παράλληλα, με δεδομένη την ανταπόκριση των δύο εταίρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής όταν υφίσταται κίνδυνος, στόχος θα αποτελέσει, κατά τη διάρκεια που δεν απασχολούνται τα σκάφη σε περιστατικά εντοπισμού κινδυνεύοντων προσφύγων/μεταναστών στη θάλασσα, και η εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Με την βελτίωση της χωρητικότητας του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Κοκκινοτριμιθιά, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια φιλοξενίας ατόμων που χρήζουν προστασίας, κάτι που σημαίνει άμεση παροχή κατάλληλων συνθηκών υποδοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Ταυτόχρονα, τα έργα βελτίωσης, αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα των συνθηκών διαμονής και απασχόλησης των ατόμων που χρήζουν προστασίας στο Χώρο.Με την προμήθεια των σκαφών, τη στελέχωσή τους με Ιατρούς Επιμελητές και διασώστες-μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων, καθώς και με την προμήθεια οχημάτων για προσέγγιση σε δύσβατες περιοχές για παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη, αναμένεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κινδυνευόντων ατόμων τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά. Παράλληλα, θα σημάνει την αποδεδειγμένη προσπάθεια της πολιτείας για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικών προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων δίνοντας βάση στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και προάσπισης του αγαθού της ζωής, κύριων στόχων κατά την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές, είναι η αύξηση των προκατασκευασμένων μονάδων κοινής χρήσης, η αντικατάσταση των αντισκήνων φιλοξενίας των άτυπων μεταναστών με προκατασκευασμένα δωμάτια και αύξηση της δυναμικότητας του χώρου και η δημιουργία χώρων απασχόλησης μεγάλων και μικρών. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην δημιουργία πιο καλών και ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στα άτομα που χρήζουν προστασίας, βοηθώντας τους να μετριάσουν κατά τις πρώτες τουλάχιστον μέρες τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τους εξανάγκασαν να φύγουν από τη χώρα τους.Οι αναμενόμενες εκροές είναι η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών με την δυνατότητα που θα παρέχεται στους δύο εταίρους για χορήγηση αμεσότερης βοήθειας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, τόσο στη θάλασσα, όπως σε περιστατικά κινδυνευόντων προσφύγων/μεταναστών όσο και στη ξηρά, σε δύσβατες περιοχές αλλά και σε άτομα των οποίων η υγεία βρίσκεται σε κίνδυνο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: 5b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας
Ακρωνύμιο: Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.
Περίοδος:  2014 – 2020
Ιστοσελίδα: Φιλοξενούνται στις ιστοσελίδες των Δικαιούχων
Έναρξη: 01/11/2017
Λήξη: 15/10/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 3.450.466,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 2.932.896,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Ε1-Ε2 ΠΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,18510,ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.739.896,00
Κοινοτική Συνδρομή: 1.478.911,60
Ιστοσελίδα: www.yen.gr ; www.hcg.gr
Επωνυμία: Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Τ.Θ. 23830, 1686, Λευκωσία/ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.498.570,00
Κοινοτική Συνδρομή: 1.273.784,50
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/cd
Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ,11527,ΑΘΗΝΑ/ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 212.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 180.200,00
Ιστοσελίδα: www.ekab.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 13/07/2017
Λήξη: 31/07/2017

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online