ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ: Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και διάσωση ιστορικού, κοινωνικού, και πολιτισμικού αρχειακού υλικού με όρους ανοικτής πρόσβασης. Το αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κομβικής σημασίας από ιστορική άποψη γεγονότα και εξελίξεις της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο και την περιοχή του Νότιου Αιγαίου (Ρόδος). Στόχος είναι η δημιουργία και ενίσχυση σύγχρονων υποδομών ΤΠΕ για να αναπτυχθεί αφενός, η χωρική συνεργασία των δύο περιοχών και αφετέρου, να αναδειχθούν οι περιοχές ως πόλο καινοτομίας για την τεκμηρίωση, την ανάδειξη, την σύγκριση και την προβολή ιστορικών γεγονότων στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: α) η ψηφιακή αρχειοθέτηση εξαιρετικής αξίας πρωτογενούς υλικού που συνιστά τη συνέχεια ενός ιστορικά ενιαίου χώρου, β) η ενδυνάμωση των σχέσεων επικοινωνίας και η ενίσχυση της συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου στις συγκεκριμένες περιοχές, γ) η συμβολή στην κατανόηση ιστορικών ζητημάτων του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου και η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης των κατοίκων, δ) η προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας και η ενίσχυση των διασυνοριακών τους σχέσεων, ε) η αναβάθμιση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε ιστορικό υλικό, στ) η διασφάλιση της ανοικτότητας και διαλειτουργικότητας των εφαρμογών, καθώς και της προσβασιμότητας τους για όλους, σε συνθήκες ασφάλειας. Το έργο προσδίδει προστιθέμενη αξία στο αρχειακό υλικό, του οποίου η πρόσβαση, η αξιοποίηση και η ανάδειξη υπό τις σημερινές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έκθεση του σε φθορά μια διαρκής απειλή.
Εκροές: Στις εκροές του έργου περιλαμβάνονται:
1. Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού (οπτικοακουστικού, μουσικού και έντυπου)
2. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης (λογότυπο έργου, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσα, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό ενημερωτικό υλικό, ημερίδες, συνέδριο)
3. Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό από κρίσιμες ιστορικές περιόδους
4. Επανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης / Κοινής Διαδικτυακής Πύλης Ψηφιακός Ηρόδοτος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα: 2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος: 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)
Ακρωνύμιο: Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://digital-herodotus.eu/
Έναρξη: 15/05/2017
Λήξη: 19/04/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 994.049,42
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 844.942,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος ΡΙΚ Αγλαντζιά, 2120 Λευκωσία, Ταχ. Κιβώτιο 24824, ΤΤ 1397, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 392.692,96
Κοινοτική Συνδρομή: 333.789,02
Ιστοσελίδα: www.cybc.com.cy
Επωνυμία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Press and Information Office (PIO) Apellis St. 5-7,1456 Lefkosia (Nicosia), Cyprus/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 348.718,31
Κοινοτική Συνδρομή: 296.410,56
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
Επωνυμία: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85131/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 252.638,15
Κοινοτική Συνδρομή: 214.742,43
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online