GEOSTARS-Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον- Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Κύπρος, Περιφέρεια Κρήτης
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στα τρία Γεωπάρκα (Κύπρου – Τροόδος Κρήτης – Σητεία – Ψηλορείτης) με προέκταση των γήινων πλεονεκτημάτων (Geo) προς τον ουρανό και τα άστρα (Stars) αξιοποιώντας άλλο ένα πλεονέκτημα, αυτό των καθαρών και ξάστερων ουρανών. Το έργο GEOSTARS αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει την περιβαλλοντική αξία ως θέμα δασικής αναψυχής και να την ενισχύσει μέσω της σύζευξης με την αστροπαρατήρηση. Ειδικός στόχος είναι η δημιουργία μιας μορφής εναλλακτικού τουρισμού που ως προέκταση της φυσικής αξίας των χώρων, αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα κλιματολογικών στοιχείων και επιδιώκει την συνύπαρξη των επιστημών γεωλογίας και αστροφυσικής. Ο αστροτουρισμός επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και μελέτη του διαστήματος, του ήλιου και των άστρων (stars) και επιδιώκεται έτσι η ενίσχυση της ενιαίας ταυτότητας προορισμού για τις ορεινές περιοχές των νησιών.
Μέσω της συνεργασίας, στοχεύεται παγκόσμια καινοτομία κοινής ανάπτυξης αστροτουρισμού στα Γεωπάρκα Αν. Μεσογείου ώστε να καταστούν διεθνώς γνωστά. Κοινά πλεονεκτήματα αποτελούν (α) οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, (β) η προνομιακή γεωγραφική τους θέση και η απουσία αντίστοιχων δομών στην περιοχή, (γ) η έλλειψη σημείων παρατήρησης του ήλιου παγκοσμίως. Επιδίωξη αποτελεί η προσέλκυση τουριστών από μη παραδοσιακές αγορές. Αναμένεται στο Τροόδος να κατασκευαστεί εκπαιδευτικό αστεροσκοπείο και στη Σητεία πλανητάριο-αστεροσχολείο, απευθυνόμενα σε ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές, μαθητές και λοιπούς επισκέπτες, ενώ το αστεροσκοπείο Σκίνακα διατηρεί την επιστημονική του διάσταση και την εμπλουτίζει με υποδομές και εργαλεία επισκεψιμότητας. Συμπληρωματικά προς τις υποδομές αστροπαρατήρησης το έργο ολοκληρώνεται με δράσεις δασικής αναψυχής και τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων πληροφόρησης και επιμόρφωσης σε θέματα διαστήματος και του σύμπαντος.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτόνομων υποδομών οι οποίες θα προάγουν και θα ενισχύουν τη δημιουργία εναλλακτικής μορφής τουριστικού προϊόντος που θα απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό αλλά και ειδικότερα στον επισκέπτη με ενδιαφέροντα το διάστημα και την αστροπαρατήρηση. Επίσης σημαντική η δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης για την αστροπαρατήρηση και το διάστημα ενταγμένο στο Δίκτυο των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπρόσθετα, τα εργαλεία υποστήριξης αυτής της μορφής εναλλακτικού τουρισμού είναι κοινά και αποτελούν το διασυνοριακό χαρακτήρα του έργου που αποσκοπεί στην προβολή από κοινού σε διεθνές επίπεδο του αντίστοιχου προϊόντος στην κάθε περιοχή παρέμβασης. Το συνολικό αποτέλεσμα του έργου εδράζεται στο δίκτυο που θα ενισχυθεί, επιδιώκοντας την ικανοποίηση συγκεκριμένων βασικών στόχων που ταυτίζονται πλήρως με τους στόχους του προγράμματος.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
– υποδομές (κτιριακές) αστροπαρατήρησης στο Τροόδος (Κέντρο Αστροπαρατήρησης Αγριδιών), στο Πλανητάριο Σητείας και στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα (αναβάθμιση προς βελτίωση της επισκεψιμότητας)
– υποδομές (υπαίθριες) αστροπαρατήρησης αξιοποιώντας στοιχεία φυσικού πλούτου αλλά και καθαρών ουρανών
– αναβάθμιση δομών και σημείων πληροφόρησης εντός των Γεωπάρκων
– εξοπλισμοί αστροπαρατήρησης και ειδικότερα τηλεσκόπιο, ηλιοσκόπιο (Τροόδος), θόλος (Σκίνακας)
– Εξοπλισμός πληροφόρησης και εκπαίδευσης για το διάστημα που περιλαμβάνει πλανητάριο στη Σητεία και κινητό πλανητάριο στην Κύπρο
– Κοινό σύστημα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
– έντυπα και ψηφιακά εργαλεία πληροφόρησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε διαφορετικές ομάδες στόχους

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον- Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου
Ακρωνύμιο: GEOSTARS
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://geostars.eu/
Έναρξη: 08/06/2018
Λήξη: 31/12/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.678.400,00 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 2.276.640,00 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ

Υλικό: Εναρκτήρια Συνάντηση – Δελτίο τύπου

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.2

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/AD907E62D4F8F84EC2258324002C67D7?OpenDocument

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ – Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου

Το Σύστημα Διαδυκτίου του Τμήματος Δασών θα παρέχει πληροφορίες και γενικά ενημέρωση σε άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες καθώς και το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες και το έργο του Τμήματος.

www.moa.gov.cy

Αρ. Διαγ. ΤΔ 33/2020, ημερ. Προκ. 29/04/2020, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Δ.Π. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ σύνδεσμος

Αρ. Διαγ. ΤΔ 35/2020, ημερ. Προκ. 29/04/2020, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προκήρυξης διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον Σύμβουλο Δημοσιότητας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Προσφορά για Κατασκευή Υποδομών, Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αστοπαρατήρησης στην Κοινότητα Αγριδιών της Επαρχίας Λεμεσού – Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.ΙΝΤ. 03/2020

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφ. Λουκή Ακρίτα, 1414 Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 310.400,00 €
Κοινοτική Συνδρομή: 263.840,00 €
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/fd
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 62, 2827 Γαλάτα, Τρόοδος Λευκωσία,Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 134.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 113.900 €
Ιστοσελίδα: www.anetroodos.com  www.troodos-geo.org
Επωνυμία: KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: 4872 Αγρίδια, Λεμεσός, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 40.480 €
Κοινοτική Συνδρομή: 34.408 €
Ιστοσελίδα: www.agridia.org
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π. Βαρθολομαίου 9,Λασίθι, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 780.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 663.000 €
Ιστοσελίδα: http://www.sitia.gr
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 410.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 348.500 €
Ιστοσελίδα: http://itcp.physics.uoc.gr
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 80.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 68.000 €
Ιστοσελίδα: www.unrf.ac.cy
Επωνυμία: Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, 1700 Λευκωσία, Τ.Θ. 24005, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 74.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 62.900 €
Ιστοσελίδα: www.unrf.ac.cy
Επωνυμία: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια Αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Τ.Θ. 56062, 3304 Λεμεσός
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 849.520 €
Κοινοτική Συνδρομή: 722.092 €
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/9/2016
Λήξη: 13/3/2017

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online