In – Heritage: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και ο Δήμος Αγίας Νάπας με τον τον Δήμο Σωτήρας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς υποβάλουν την παρούσα πρόταση έργου με τίτλο “Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός”, η οποία αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους στους δύο δήμους, στην ανάδειξη και προώθηση των χώρων αυτών και στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους.Η διασυνοριακή περιοχή και ιδαίτερα οι τρεις δήμοι Ρεθύμνου, Αγίας Νάπας κ Σωτήρας αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετικά φυσικά κ πολιτιστικά χαρακτηριστικά.Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, την χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και διεύρυνσης του μεριδίου της τουριστικής αγοράς που κατέχουν, οι τρεις δήμοι επιδίδονται συστηματικά σε προσπάθεια προσέλκυσης νέων επισκεπτών(άτομα με αναπηρία/μειωμένη κινητικότητα/γ ηλικίας) Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν
•επεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους των 3 δήμων και δημιουργία προσβάσιμων μακετών και χαρτών επιλεγμένων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που θα τοποθετηθούν στους αντίστοιχους χώρους,
•δράσεις προώθησης και προβολής των προσβάσιμων τουριστικών προορισμών μέσω υλικού δημοσιότητας, προσβάσιμης ιστοσελίδας, και εργαστηρίων ενημέρωσης.
•κοινό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του “προσβάσιμου τουρισμού”,οδηγός των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών, προτάσεις πακέτων προσβάσιμων τουριστικών διαδρομών.
•κοινό σύστημα αξιολόγησης της προσβασιμότητας και διάθεσης σήματος πιστοποίησης για «προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσική ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς»
•δράσεις εκτός διασυνοριακής περιοχής για την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Με αναγκαία τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, της επέκτασης της τουριστικής περιόδου και της διεύρυνσης του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν, οι δύο πόλεις επιδίδονται συστηματικά σε μια προσπάθεια προσέλκυσης νέων επισκεπτών όπως τα ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την ΕΕ αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού αποτελούν τη μελλοντική πρόκληση του κλάδου. Ήδη από την προηγούμενη τουριστική περίοδο, οι δήμοι Ρεθύμνου κ Αγίας Νάπας ανέπτυξαν κοινές δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών που διαθέτουν και τη στοχευμένη προβολή αυτών στις πιο πάνω ομάδες-στόχους, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, ως εγγυητή της αντίστοιχης τεχνογνωσίας που απαιτεί ένα παρόμοιο εγχείρημα και την οποία η ΕΣΑμεΑ διαθέτει και αξιοποιεί για την προώθηση της ισότιμης ένταξης των ΑμεΑ. Στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου βελτίωσαν την προσβασιμότητα σημαντικών πολιτιστικών χώρων και δημιούργησαν τουριστικό οδηγό και ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμων υποδομών/υπηρεσιών
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι 3 Δήμοι αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετικά φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν, επέκτασης της τουριστικής περιόδου και διεύρυνσης του μεριδίου της τουριστικής αγοράς που κατέχουν, οι τρεις δήμοι επιδίδονται συστηματικά σε μια προσπάθεια προσέλκυσης νέων επισκεπτών όπως είναι τα ΑμεΑ.Το έργο σε συνέχεια επεμβάσεων που έγιναν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στοχεύει στη προσβασιμότητα περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στους παραπάνω τουρίστες, οι οποίοι ως γνωστόν είναι πιστοί πελάτες που ταξιδεύουν κυρίως σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.Η υλοποίηση του έργου θα έχει αφενός άμεσα αποτελέσματα προς όφελος των ΑμεΑ και όσων πληθυσμιακών ομάδων έχουν τις ίδιες με αυτά ανάγκες, αφού έτσι θα μπορούν να επισκεφτούν με ασφάλεια τους χώρους αυτούς και αφετέρου έμμεσα αποτελέσματα, καθώς αυτός ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο μιας οικονομικής ανάπτυξης στους τρεις δήμους. Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα είναι μέσα από τις παρεμβάσεις και στου τρεις Δήμους η αύξηση του αριθμού των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε ένα αριθμό που υπολογίζουμε να φτάσει στα 50.000 άτομα συνολικά και στους 3 Δήμους. Πολύ σημαντική συνεισφορά σε σχέση με τους δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος. Σε συνέχεια των παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον με το προηγούμενο έργο τώρα προχωράμε σε παρεμβάσεις στην ύπαιθρο και στον τομέα πολιτισμός. Δημιουργούμε έτσι ένα περισσότερο ολοκληρωμένο πακέτο τουριστικού προiόντος πολύ ελκυστικό για την ειδική ομάδα στόχος ΑμεΑ. Οι επιλογές περισσότερες άρα και η ζήτηση μεγαλύτερη. Ήδη έχουμε μπει στους παγκόσμιους χάρτες και τους τουριστικούς οδηγούς ως προσβάσιμοι προορισμοί με συνεχή αύξηση των επισκέψεων. Η ολοκλήρωση λοιπόν του προϊόντος θα οδηγήσει στην επίτευξη του ως άνω στόχου.
Αναμενόμενες εκροές: Αναμενόμενες εκροές:
-για τον Δήμος Ρεθύμνης θα είναι η διοργάνωση 1 ημερίδας, η κατασκευή 4 πινακίδων δημοσιότητας, η εκτύπωση 1000 αφισών σε 3 γλώσσες, καταχωρήσεις-δελτία τύπου, κατασκευαστικό έργο ανακαίνισης παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αερμένων και μετατροπή του σε μουσείο με τις αντίστοιχες προμήθειες του αλλά κια προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας
-για τον Δήμο Αγίας Νάπας θα είναι η διοργάνωση 1 ημερίδας, η εκτύπωση 1000 αφισών σε 3 γλώσσες, καταχωρήσεις-δελτία τύπου, η εγκατάσταση συστήματος Audioplage για πρόσβαση ατόμων με δυσκολίες όρασης σε 2 παραλίες του δήμου, έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ στην παραλία Νησί, τοποθέτηση εκθεμάτων αφής και ακουστικής ξενάγησης στο δημοτικό μουσείο Θάλασσας, έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ στον χερσαίο χώρο του λιμανιού και μελέτη και προμήθειες για την προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους εκδηλώσεων του Δήμου.
-για την ΕΣΑμεΑ θα συμμετέχει σε 2 ημερίδες πληροφόρησης, θα παράγει υλικό δημοσιότητας (αφίσες, δελτία τύπου, ιστοσελίδα, φυλλάδια κά)
-Βελτίωση ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προσβάσιμο σε όλους τουρισμό της περιοχής με αξιοποίηση/εμπλουτισμό/μετάφραση της ολοκληρωμένη πλατφόρμας Αγ.Νάπας-Ρεθύμνου “prosvasimes-poleis.eu”, θα διοργανώσει 2 σεμινάρια, θα αναλάβει την εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του “προσβάσιμου τουρισμού”, θα αναπτύξει κοινό σύστημα αξιολόγησης και κοινής διαδικασίας χορήγησης σημάτων πιστοποίησης «προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς” κ.α.
– για τον Δήμος Σωτήρας θα είναι η διοργάνωση 1 ημερίδας, καταχωρήσεις-δελτία τύπου και η εκπόνηση μελέτης με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές εργασίες και προμήθειες για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στους χώρου που διοργανώνονται οι σημαντικότερες εκδηλώσεις του Δήμου. Όλα αυτά θα μετουσιωθούν σε αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε υποστηριζόμενες περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τουριστικού ενδιαφέροντος ενισχύοντας τον αειφόρο τουρισμό με ένα αριθμό της τάξης των 100.000 επιπλέον επισκέψεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός
Ακρωνύμιο: In – Heritage
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://in-heritage.eu/el
Έναρξη: 26/3/2021
Λήξη: 25/3/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.200.810
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.020.688,50

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Διαγωνισμοί

Δήμος Αγίας Νάπας:

Εγκατάσταση συστήματος για πρόσβαση ατόμων με δυσκολίες όρασης σε παραλία του Δήμου Αγ. Νάπας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΝΤΟΥΣ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (“Υποδομές προσβασιμότητας στην παραλία Νησί: Κατασκευή WC ΑμεΑ και προσβάσιμων Ντους και αποδυτηρίων ” 3.2.2)

Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης (Διαχείριση και συντονισμός έργου 1.2.2) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ (Υπηρεσίες Επαληθευτή 1.2.3) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της προσβασιμότητας στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας, σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, στα πλαίσια του έργου «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός – In-Heritage» (Αρ. Παραδοτέου: 4.2.4)

 

Δήμος Ρεθύμνης

“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ” (3.1.1)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “IN HERITAGE, ΥΠΗΡΕΣΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (1.1.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «In Heritage-Προμήθεια μικρού ηλεκτρικού οχήματος» (In Heritage- Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητα σε μνημειακούς χώρους τος Ρεθύμνου (Π 4.1.2). 

19/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – IN-HERITAGE», ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή/Επαληθευτή 1.4.3). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εργασίες για προσθήκες και αναβαθμίσεις στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Διαχείριση και συντονισμός έργου 1.4.2) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαγωνισμός για κατασκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σωτήρας, και των γύρω χώρων του κτιρίου
για σκοπούς απρόσκοπτης πρόσβασης στο κτίριο απο Α.Μ.Ε.Α. (3.4.5)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Υλικό δημοσιότητας 2.3.2, Προσβάσιμη ιστοσελίδα της Πράξης 2.3.3) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης IN-HERITAGE» (Αρ. Παραδοτέων 5.3.1-5.3.4 & 6.3.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1.3.2, Συμβουλευτική & διοικητική
υποστήριξη της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη διαχείριση/παρακολούθηση της Πράξης, 6.3.2, Διοργάνωση δύο (2) φυσικών συναντήσεων των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ελ. Βενιζέλου, Ρέθυμνο / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 510.800
Κοινοτική Συνδρομή: 434.180,00
Ιστοσελίδα: www.rethymno.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Τ.Θ. 30026, Τ.Τ 5340 Αγία Νάπα / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 354.100
Κοινοτική Συνδρομή: 300.985,00
Ιστοσελίδα: www.agianapa.org.cy
Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ελ. Βενιζέλου 236, 13641 Ηλιούπολη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 255.460
Κοινοτική Συνδρομή: 217.141,00
Ιστοσελίδα: www.esaea.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online