RE-CULT:Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 5 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: O θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί τον πλέον αναπτυσσόμενο τομέα της τουριστικής – ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι 300εκ. τουρίστες επισκέπτονται μεγάλα θρησκευτικά μνημεία του κόσμου κάθε χρόνο (το ένα τέταρτο του συνόλου των διεθνών αφίξεων τουριστών) και ότι 600εκ. εθνικά και διεθνή ταξίδια θρησκευτικού τουρισμού, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Σε Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν αντίστοιχα στατιστικά. Αυτή η αύξηση φέρει μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής επιτρέποντας επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης.Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η προώθηση, προβολή και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου και κοινού σχεδιασμού δράσεων και εφαρμογών προώθησης και ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι δύο περιοχές είναι επίσης προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της φύσης με την υψηλή πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία των ναών και μοναστηριών, αλλά και την ιδιαιτερότητα των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στη στόχευση του έργου, κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Σχεδιάζονται κοινές δράσεις που προκύπτουν μέσα από έναν διαρκή και κατά το δυνατό ευρύτερο διάλογο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που αφορά σε θέματα διατήρησης και προβολής της θρησκευτικής, υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το έργο θα αποτελέσει μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια για τη μελέτη, την καταγραφή και την προώθηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του θρησκευτικού – Προσκυνηματικού τουρισμού μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμα εργαλεία που διευκολύνουν την κατανόηση, μελέτη και προώθηση αυτής της κοινής κληρονομιάς και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού μέσα και από την επέκταση της τουριστικής περιόδου για τη διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει χρήση των νέων τεχνολογιών με την ανάπτυξη πολιτιστικής και τουριστικής διαδικτυακής πύλης, η οποία θα φιλοξενεί online μουσείο ψηφιοποιημένων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καθώς και τη δημιουργία αντίστοιχου mobile application που θα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε κάθε χρήστη. Τέλος, θα παραχθούν αναπτυξιακά εργαλεία, όπως η εκπόνηση Μελετών καταγραφής και αποτύπωσης των Θρησκευτικών Μνημείων των Περιοχών Παρέμβασης, η εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης Εναλλακτικού Θρησκευτικού Πολιτισμικού Τουρισμού, πέραν της θερινής περιόδου, ενώ θα προωθηθεί η κατάρτιση των επαγγελματιών του τουρισμού και των τοπικών φορέων σε θέματα παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών και διαδρομών με Προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Τα παραδοτεά ορόσημο στο πλαίσιο του έργου αφορούν στη δημιουργία 2 εργαστηρίων ψηφιοποίησης σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και Κοινού Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού με έδρα την Κύπρο. Σκοπός είναι η καθοδήγηση των εμπλεκομένων στη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάδειξη της υλικής και άυλης θρησκευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου που θα απευθύνεται σε Έλληνες, Κύπριους και ξένους προσκυνητές, σε φιλέρευνους τουρίστες αλλά και σε θαυμαστές της Τέχνης, μέσα από θρησκευτικές – Προσκυνηματικές περιηγήσεις και πολιτισμικά “οδοιπορικά”, στους δρόμους που χάραξαν θρησκείες, λαοί και πολιτισμοί κατά τη μακραίωνη ιστορία των νησιωτικών περιοχών παρέμβασης της Ελλάδας και όλης της Κύπρου.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του Έργου συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» όπως καταγράφονται, και συγκεκριμένα στην αύξηση των εναλλακτικών τουριστών, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών με αναπηρία, στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και αύξηση των επισκέψεων στις τοποθεσίες των Δικαιούχων καθώς αναπτύσσονται εξειδικευμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού τουρισμού και ηλεκτρονικής ένταξης που συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών μέσα από:

  • Ψηφιακή καταλογογράφηση, που θα συνοδεύεται από μια εφαρμογή περιήγησης με χάρτες και χρονολόγιαανάπτυξη ψηφιακού μουσείου και κινητής εφαρμογής (mobileapp) εικονικής περιήγησης προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ
  • ανάπτυξη κοινών πακέτων εναλλακτικού θρησκευτικού τουρισμού με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περιόδουδημιουργία προφίλ επαγγελματία του θρησκευτικού τουρισμού και κατάρτιση επαγγελματιών σε θέματα θρησκευτικού τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επαγγελματιών της περιοχής και κατ΄επέκταση στην αύξηση των εναλλακτικών τουριστών
  • Τη δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και αρχών του Θρησκευτικού Τουρισμού για τη βελτίωση και ανάδειξη συνολικά της περιοχής σε αυτόν τον εναλλακτικό τομέα του Τουρισμού
  • Τη δημιουργία 2 δομών – εργαστηρίων ψηφιοποίησης για τη συνέχιση του έργου της ψηφιοποίησης και μετά το πέρας του προγράμματος καθώς και τέλος τη δημιουργία Κοινού Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού με έδρα την Κύπρο
Αναμενόμενες εκροές: Το Έργο κατανέμεται σε 6 αλληλένδετα πακέτα εργασίας (ΠΕ) καθένα από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες εκροές. Οι εκροές του ΠΕ1 αφορούν στη διενέργεια συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών και τεχνικών συναντήσεων, αναφορών προόδου και εκπόνηση του σχεδίου ποιότητας και της έκθεσης τελικής αξιολόγησης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Οι εκροές του ΠΕ2 περιλαμβάνουν τη διοργάνωση 2 εναρκτήριων ενημερωτικών (σε Σύρο & Κύπρο) και 2 τελικών εκδηλώσεων (Κρήτη & Κύπρο), τη δημιουργία υλικού επικοινωνίας (έντυπου και ηλεκτρονικού σε κάθε συμμετέχουσα χώρα), την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου καθώς και τη διοργάνωση ενός κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομίας και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού. Εκροές του έργου αποτελούν, στο πλαίσιο του ΠΕ3 δράσεις κοινού Στρατηγικού σχεδιασμού & Ενεργειών Θεσμικής Ενίσχυσης όπως ενέργειες διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων καθώς και απαραίτητες στρατηγικές προπαρασκευαστικές μελέτες. Επίσης η έρευνα αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του Θρησκευτικου Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή που πρέπει να σημειωθεί ότι θα αποτελέσει και την πρώτη απόπειρα σε Ελλάδα και Κύπρο για συλλογή εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων.Εκροές του έργου στο πλαίσιο του ΠΕ4 αφορούν στην διαδικασία της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθετηρίου – ψηφιακό μουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη. Οι εκροές του ΠΕ5 αφορούν σε δράσεις κατάρτισης επαγγελματιών του τουρισμού και τέλος το ΠΕ6 περιλαμβάνει όλες τις πιλοτικές δράσεις αναφορικά με την ανάπτυξη πακέτων Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) τουρισμού και επέκτασης της τουριστικής περιόδου στη Διασυνοριακή περιοχή, τη δημιουργία εργαστηρίων ψηφιοποίησης καθώς και τη δημιουργία Κοινού Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού με έδρα την Κύπρο. Όλες οι εκροές είναι σε πλήρη συμφωνία με τις ενδεικτικές δράσεις και τους δείκτες του Ειδικού Στόχου 3.2 του Προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
MIS 5035557

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρωνύμιο: RE -CULT
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://www.recult-old-2014-2020.greece-cyprus.eu/
Έναρξη: 01/10/2018
Λήξη: 30/09/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.909.037,33
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.622.681,73

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Υφυπουργείο Τουρισμού

Διαγωνισμός για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT (Π1.1.3) και Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση της Πράξης / Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης (Π1.1.4)

Προκήρυξη:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3568116

Έγγραφα διαγωνισμού: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3568116

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.3)

http://churchofcyprus.org.cy/52239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για την υποστήριξη του Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση της Πράξης «RE – CULT – Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, Παραδοτέο 5.8.2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 10 WI-FI HOTSPOTS KAI 1 ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, και συγκεκριμένα της πράξης «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» με ακρωνύμιο RECULT, προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης.

ΤΕΠΑΚ 

Π.4.7.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» – Π4.7.4 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DATABASE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ APP»

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» του Έργου «RE-CULT – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» (Αρ. Παραδοτέου 1.2)
«ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (Αρ. Παραδοτέου 2.3)

«Ανάπτυξη Οδηγιών (Πρωτοκόλλου) και Μεθοδολογίας για την Ψηφιοποίηση Μνημείων και Κειμηλίων» (Αρ. Παραδοτέου 4.1)

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς» (Π.4.3)

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ

 «Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού» (Παραδοτέο 5.8.2)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παραδοτέο 6.8.1 Εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία στις Κυκλάδες

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Λεμεσού 19, Αγλαντζιά, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 98.499,83
Κοινοτική Συνδρομή: 83.724,86
Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 80.860,00
Κοινοτική Συνδρομή: 68.731,00
Ιστοσελίδα: www.mintour.gov.gr
Επωνυμία: ΙΕΡΆ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ ΚΎΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Τ.Θ. 21130, 1502, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 380.077,50
Κοινοτική Συνδρομή: 323.065,88
Ιστοσελίδα: www.churchofcyprus.org.cy
Επωνυμία: ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αγίας Φιλοθέης 21, Αθήνα 105 56 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 310.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 263.500,00
Ιστοσελίδα: www.ecclesia.gr
Επωνυμία: ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΎΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Δοσιθέου 1 (5ος όροφος), 1071 Λευκωσία
Τ.Θ20958, 1665 Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 289.600,00
Κοινοτική Συνδρομή: 241.160,00
Ιστοσελίδα: http://acte.com.cy/
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 240.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 204.000,00
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 315.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 267.750,00
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ομήρου 8, Ερμούπολη, 84100, Σύρος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 195.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 167.750,00
Ιστοσελίδα: http://www.keaimsyrou.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/09/2016
Λήξη: 13/03/2017

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online