SMARTWATER2020: Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η πράξη αφορά τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων οργανισμών ύδρευσης στην Κύπρο και Κρήτη, μέσω της ανάπτυξης έξυπνου λογισμικού και έξυπνων συσκευών παρακολούθησης του δικτύου για διαρροές και προβλήματα ποιότητας, καθώς και της δημιουργίας ενός καινοτόμου συστήματος ελέγχου της πίεσης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.
Συγκεκριμένα, το έργο θα ενισχύσει την ικανότητα των οργανισμών ύδρευσης να διαχειρίζονται την ολοένα αυξανόμενη ροή δεδομένων από αισθητήρες τεχνολογίας αιχμής για την παρακολούθηση των δικτύων τους, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων όπως διαρροών και μολύνσεων, μέσω ενός έξυπνου λογισμικού το οποίο θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί από του εταίρους. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθεί ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου της πίεσης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αυτόματων βαλβίδων.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:
● Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης προς 350,000 κατοίκους
● Μείωση του μη-τιμολογημένου νερού και των απωλειών νερού
● Μείωση του χρόνου ανίχνευσης βλαβών σε αγωγούς ή μολύνσεων νερού
● Ενίσχυση της ικανότητας ασφάλειας των δικτύων νερού
● Διασύνδεση των οργανισμών διαχείρισης νερού με ερευνητικά ιδρύματα.
● Βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης των δικτύων νερού
● Βελτίωση της ικανότητας ελέγχου της πίεσης στα δίκτυα νερού
● Βελτίωση της ικανότητας των χειριστών να επεξεργαστούν την πληροφορία από μεγάλο όγκο δεδομένων και να λάβουν αποφάσεις.
● Σύσφιξη της συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας/Κρήτης στα θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων με τη χρήση ευφυών δικτύων νερού
● Ενημέρωση του ευρύ κοινού στα θέματα ευφυών δικτύων νερού μέσω της της υιοθέτησης του Open Science ως επικοινωνιακή στρατηγική του έργου
Αναμενόμενες εκροές: Συγκεκριμένα, οι αναμενόμενες εκροές του έργου περιλαμβάνουν:
● Εγκατάσταση καινούργιων αισθητήρων πίεσης και ποιότητας.
● Εγκατάσταση καινούργιων έξυπνων υδρομετρητών.
● Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βαλβίδων μείωσης πίεσης.
● Ανάπτυξη και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου στους οργανισμούς διαχείρισης νερού.
● Ανάπτυξη και δοκιμή επικοινωνιακής πλατφόρμας που να επιτρέπει την ενεργειακά βέλτιστη ροή πληροφορίας χωρίς την ανάγκη τεχνολογικής υποδομής.
● Ανάπτυξη και δοκιμή κινούμενων αισθητήρων οι οποίοι πλέουν στο δίκτυο για εντοπισμό διαρροών.
● Μοντελοποίηση μέρους των δικτύων με βάση το EPANET.
● Ανάπτυξη και εγκατάσταση μοντέλων και λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.
● Ανάπτυξη συνδυαστικών έξυπνων εφαρμογών για τη διευκόλυνση επιτόπιων ελέγχων από τεχνικούς.
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων για την έξυπνη και ενεργειακά συμφέρουσα δικτύωση των κατανεμημένων αισθητήρων / επενεργητών.
● Εγκατάσταση πλατφόρμας Open Science για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ερευνητική κοινότητα αλλά και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
● Δημιουργία πλατφόρμας υποδομής έρευνας (research infrastructure) για τη δοκιμή νέων αλγορίθμων πάνω σε πραγματικά δεδομένα.
● Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για προώθηση των θεμάτων αειφόρου διαχείρισης του νερού.
● Συγγραφή Στρατηγικής Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών
Ακρωνύμιο: SMARTWATER2020
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.smartwater2020.eu/
Έναρξη: 01/12/2017
Λήξη: 30/11/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 873.436,21
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 742.420,78

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ

Πληροφοριακό υλικό: Εκδηλώσεις:

1η συνάντηση δελτίο τύπου 

https://lwb.org.cy/phocadownload/SmartWater2020_2.1.18.pdf

2Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/pressoffice-men/anakoinoseis-deltia-typou/4001-smartwater2020

ΗΜΕΡΊΔΑ ΙΤΕ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ-SMARTWATER (ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=28&i=1343

Εφημερίδες/Τύπος:

Το έργο #SmartWater2020Interreg VA Greece Cyprus 2014 2020 ήταν στην βραδια του ερευνητή, προωθώντας τα ευφυή δίκτυα νερού στην Κύπρο και στην Κρήτη. #KIOS #UCY #WBL

https://www.smartwater2020.eu/2018/10/05/703/?fbclid=IwAR1sLJ_5frZgFvyVPL_t78Y1K4KPSa5V_dvUwzcBuYKmVD88kkuqvvDtvRg

https://zenodo.org/communities/smartwater-2020?page=1&size=20

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

https://www.neakriti.gr/article/kainotomia/1522074/ite-deuam-enonoun-dunameis-gia-ta-exupna-asurmata-udrometra/

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/alitheia_smartwater2020.pdf

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΡΑΥΓΗ

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/xaraygi_smartwater2020.pdf

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/politis_smartwater2020.pdf

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/kathimerini_smartwater2020.pdf

BLOG REPORTER.COM.CY

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/reporter_smartwater2020.pdf

BLOG NOMISMA.COM.CY

http://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Press/nomisma_smartwater2020.pdf

Διακηρύξεις:

ΙΤΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ

https://www.ics.forth.gr/job_opportunities/1157_GR_ADA_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_Interreg_SMARTWATER%203_9%CE%A6%CE%9A2469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A1%CE%9F%CE%A6.pdf

https://www.ics.forth.gr/job_opportunities/1156_GR_ADA_ICS%201156_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_Interreg_SMARTWATER%202_6%CE%9E%CE%A1%CE%98469%CE%97%CE%9A%CE%A5-66%CE%A8.pdf

https://www.ics.forth.gr/job_opportunities/1155_GR_ADA_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_Interreg_SMARTWATER%201_%CE%A8%CE%9A4%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9E%CE%A7%CE%A5.pdf

ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3.6.3 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73%CE%A04%CE%9F%CE%A1%CE%A7%CE%96-%CE%974%CE%9B

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΕ

http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/pressoffice-men/anakoinoseis-deltia-typou/4173-texnologiaitedeyam

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/pressoffice-men/anakoinoseis-deltia-typou/4160-exypnarologiaydreyshs

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3408752

https://www.smartwater2020.eu/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία/ Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 262.380,40
Κοινοτική Συνδρομή: 223.023,34
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy
Επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 66. ΤΘ 50225, 3602, ΛΕΜΕΣΟΣ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 95.636,09
Κοινοτική Συνδρομή: 81.290,68
Ιστοσελίδα: WBL.COM.CY
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 100-110, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 105.121,72
Κοινοτική Συνδρομή: 89.353,46
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/wdd
Επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 12, 6010 ΛΑΡΝΑΚΑ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 88.294,00
Κοινοτική Συνδρομή: 75.049,90
Ιστοσελίδα: www.lwb.org.cy
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 202.232,00
Κοινοτική Συνδρομή: 177.897,20
Ιστοσελίδα: www.forth.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 119.772,00
Κοινοτική Συνδρομή: 101.806,20
Ιστοσελίδα: www.gazi.gov.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online