Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Για τα αποτελέσματα  της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων παρακαλούμε πατήστε εδώ (7η Επιτροπή Παρακολούθησης)