ΕΝΕΔΗ: Διαδικτυακή Ημερίδα για την Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΕΔΗ: Διαδικτυακή Ημερίδα για την Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

598 598 people viewed this event.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 4.30-6:00
μ.μ. διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
ΕΝΕΔΗ, παραδοτέο 2.3.1β της Πράξης. Η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας
zoom και οι εγγραφές θα γίνονται μέσω του Eventbrite στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eventbrite.com/e/-ucy-registration-119225475607

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα συζητηθούν τα ακολούθως:
1. Εισαγωγή και Σύνοψη Στόχων του Έργου (Μ. Δικαιάκος)
2. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (εκπρόσωπος FOSS)
3. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Δεδομένων (εκπρόσωπος FOSS)
4. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Τηλεμετρίας (Θ. Τρύφωνος, LInC)
5. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Παρακολούθησης και Αναλύσεων
(Ν. Λουλλούδης, LInC)
6. Ανασκόπηση Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
(εκπρόσωπος FOSS)
7. Συζήτηση

Το έργο ΕΝΕΔΗ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V –A «Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα
Συνεργασίας. Στόχος της πράξης είναι να μελετήσει και να εφαρμόσει μεθόδους
μεγιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης, έξυπνης διαχείρισης ενέργειας με κατάλληλη
διαμόρφωση των φορτίων που δημιουργεί η λειτουργία των υπολογιστικών και
αποθηκευτικών συστημάτων των κέντρων δεδομένων, καθώς και την μελέτη και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για τη παραγωγή μέρους της αναγκαίας ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η πράξη προτείνει την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών με την εγκατάσταση ΑΠΕ
υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στον απαιτητικό τομέα των κέντρων δεδομένων – ΤΠΕ για τις ανάγκες της
εκπαίδευσης και έρευνας.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη:

www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu, www.enedi.eu

Event registration closed.
 

Date And Time

09-09-2020 @ 16:30 to
09-09-2020 @ 18:00
 

Ημερομηνία Τέλους Εγγραφών

09-09-2020
 

Τοποθεσία

Online event
 

Τύποι Γεγονότος

 

Κατηγορία Γεγονότος

Share With Friends