ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των δικαιούχων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία και περιλαμβάνει: τους κανόνες χρήσης των μέσων επικοινωνίας, οδηγίες για τη χρήση του λογότυπου, για τη δημιουργία των μέσων επικοινωνίας, όπως αφίσες, πλακέτες, πινακίδες και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

    Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Δημοσιότητας από τα Χρήσιμα Αρχεία.