Εγχειρίδιο χρηστών νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο χρηστών για την νέα πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/ODHGOS_NEO_OPS.pdf