Εθελοντικό πρόγραμμα INTERREG VOLUNTEER YOUTH (IVY)

Print Friendly, PDF & Email

Το Interreg Volunteer Youth (IVY) είναι πρόγραμμα εθελοντισμού το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους ηλικίας 18-30 ετών να εργαστούν ως εθελοντές σε διασυνοριακά ή διαπεριφερειακά προγράμματα και έργα.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή νέων εθελοντών στην υποστήριξη, προώθηση και παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων, καθώς και τη γενικότερη προώθηση της συνεργασίας διασυνοριακά.

Με τον τρόπο αυτό οι εθελοντές θα γνωρίσουν τα προγράμματα και τα έργα του Interreg, θα έχουν επίσης την ευκαιρία, όχι μόνο  να ενημερωθούν οι ίδιοι για τα πολλά οφέλη της συνεργασίας εντός των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ αλλά να λειτουργήσουν και ως «πολλαπλασιαστές» μέσω διάχυσης της πληροφόρησης. Επισημάνουμε ότι δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του Φορέα σας.

Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να εργαστούν ως:

  1. Συνεργάτες Έργων Interreg (Interreg Project Partners),οι οποίοι θα βοηθήσουν την υλοποίηση έργων του Interreg, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς ή δυσκολίες που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως έργα αλληλεγγύης, έργα υγείας, έργα που βασίζονται στην κοινότητα, έργα που επικεντρώνονται στην κοινωνική διάσταση της συνεργασίας μέσω Interreg. Οι Συνεργάτες Έργων Interreg θα εργαστούν στην περιοχή ενός δικαιούχου έργου Interreg.
  2. Ρεπόρτερ του Interreg (Interreg Reporters), οι οποίοι θα βοηθήσουν στη διάδοση πληροφοριών, μέσω της προβολής επιτυχημένων έργων του Interreg. Οι Ρεπόρτερ του Interreg θα εργαστούν είτε στα γραφεία των Διαχειριστικών Αρχών του Interreg είτε/και στις Κοινές Γραμματείες.

Το πρόγραμμα IVY είναι πιλοτικό, διάρκειας ενός έτους, ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου 2017. Αρμόδια αρχή για το πρόγραμμα είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Association of European Border Regions – AEBR).

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα: www.interregyouth.com

Σας επισυνάπτουμε σχετική ενημέρωση καθώς  και τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν, στην περίπτωση που ο Φορέας σας επιλέξει να επωφεληθεί του προγράμματος χρησιμοποιώντας εθελοντές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.interreg.gr/en/news/64-managing-authority.html