Ελλάδα – Κύπρος: Συχνές ερωτήσεις ως προς το διαγωνισμό Δημοσιότητας

Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλούμε, όπως βρείτε συνημμένες απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013’».

Συχνές Ερωτήσεις