Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύεται το κείμενο της εξειδίκευσης οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα δαπανών των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Μπορείτε να δείτε την Νέα έκδοση του κειμένου πατώντας εδω