Αναθεώρηση Οδηγού Δημοσιότητας -2η ΕΚΔΟΣΗ

Print Friendly, PDF & Email

Αναρτήθηκε η 2η έκδοση του Οδηγού Δημοσιότητας για Δικαιούχους. 

Το εγχειρίδιο μπορεί να ενημερωθεί ή / και να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Στους δικαιούχους συνιστάται να έρχονται σε επαφή με την υπεύθυνη επικοινωνίας του Προγράμματος για όλα τα θέματα που αφορούν την ενημέρωση και τη δημοσιότητα πριν προβούν σε τελικές αποφάσεις.

Πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση του Οδηγού Δημοσιότητας. Οι αλλαγές– προσθήκες γίνονται

  1. Στο κεφ. 10: Εφαρμογή των δράσεων επικοινωνίας και συγκεκριμένα στα
  • Κεφ. 10.1: Δραστηριότητες εκκίνησης
  • Κεφ. 10.2: Ψηφιακές δράσεις
  • Κεφ. 10.5: Συνέδρια -Εκδηλώσεις
  1. στο κεφ 3: Απαιτήσεις-χαρακτηριστικά ταυτότητας όπου προστέθηκε
  • το κεφ. 3.7: Λογότυπα πράξεων-Εξοπλισμός και
  • το κεφ. 3.8: Σήμανση Αντικειμένων.
  1. Τέλος προστέθηκε το κεφ. 11: Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και κατάργηση των διακρίσεων και
  2. το κεφ. 12: Κλείσιμο πράξης-Απαραίτητα δημοσιότητας.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (2η έκδοση 12/2020) –ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ver 2)