Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημοσιότητας

Print Friendly, PDF & Email

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013’».

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης

Επικοινωνιακό Σχέδιο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013