Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)

Print Friendly, PDF & Email

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση κενής θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος Έργου (1)
Η θέση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ταχυδρομικώς (με συστημένο ή courier) στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι τις 30-07-2021 το αργότερο. Η ημερομηνία υποβολής θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα/απόδειξη κατάθεσης του ταχυδρομείου/courier. Αίτηση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα απορρίπτεται αυτόματα.

Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και όλα τα σχετικά κείμενα πατήστε εδώ