Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το έργο «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών του έργου «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» παρακαλούμε πατήστε εδώ