Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Προγράμματος “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”  

Print Friendly, PDF & Email

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Προσκαλούμε:

i) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές

ii) Άλλους δημόσιους οργανισμούς

iii) Κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους

iv). Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

v) Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ