ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ): Οργάνωση και πρακτικά 2ης Συνάντησης (Ηράκλειο, 19 & 20 – 07-2018

Print Friendly, PDF & Email

https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2018/07/ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ-1.jpg

ΠΡΟΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η 2η συνάντηση της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

ΕΦΟΔΟΥ 3 & ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ  71303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ημερομηνία: 19-20/7/2018

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ