3η φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014–2020»

Print Friendly, PDF & Email

Το πρώτο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014–2020», είναι διαθέσιμο για ανοιχτή διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες ή φορείς που έχουν γνώμη για τη διασυνοριακή περιοχή.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του συνόλου των φορέων της διασυνοριακής περιοχής και η συγκέντρωση των απόψεων, με τελικό στόχο την βελτίωση του Προγράμματος και της δομής του και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Προγράμματος.

Στο συνημμένο κείμενο παρουσιάζονται διαδοχικά, η στρατηγική του Προγράμματος, οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι, οι επενδυτικές προτεραιότητες, οι ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων που προβλέπονται, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η χρηματοδοτική κατανομή.

Περιμένουμε τις θέσεις, τις απόψεις, τις τοποθετήσεις σας, ώστε με περισσότερα στοιχεία, με ρεαλιστική προσέγγιση να καταρτίσουμε ένα Πρόγραμμα που θα απαντάει στις προσκλήσεις της εποχής και θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε σε σωστή κατεύθυνση τους πόρους του Προγράμματος για την επιλέξιμη περιοχή.

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε, ότι δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Η συμβολή σας θα παραμείνει σημαντική, σε οποιαδήποτε βαθμό ανάλυσης, μπορεί αυτή να εκφραστεί.

1ο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014–2020»

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, πατήστε εδώ

Όλες οι συνεισφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.