ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01/05/2017 έως 30/06/2020

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων 

 

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας , την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Ελλάδας, το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και τους Δήμους Ρόδου και Χερσονήσου.

Οι Βασικές δράσεις του έργου είναι: 

 • Υλοποίηση επιδεικτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών από τα οποία αναμένεται να επέλθει σημαντική μείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλαισίου για τη μεθοδολογική διαμόρφωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού από κάθε Φορέα του Δημοσίου ή Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στις Κτιριακές του εγκαταστάσεις με ορίζοντα το 2030.
 • Ανάπτυξη κοινής διασυνοριακής προσέγγισης για την προτυποποίηση της ΕΞΕ σε κτίρια στους εμπλεκόμενους Δήμους Ελλάδας και Κύπρου.
 •  Δημιουργία πρότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία υποστηρίζει την διαμόρφωση, αλλά και την προβολή των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης (http://www.e-synergein.eu/ ).
 • Διαδραστικό «εκπαιδευτικό module» που υποστηρίζει την εξοικείωση των μαθητών/σπουδαστών με τα αποτελέσματα της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ των δημοτικών κτιρίων.
 • 6 ημερίδες επιμόρφωσης ΕΞΕ ειδικά για δημοτικά κτίρια
 • 1 τελικό Διεθνές Συνέδριο στην Κύπρο. 
 • Πρόσθετες δράσεις δημοσιότητας και πολλαπλασιασμού

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει) 

 

-Στο Δήμο Ρόδου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα μνημειακό συγκρότημα κτιρίων του Δήμου και αφορούν την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών και με την τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμοκρασίας/υγρασίας. Ο Δήμος Ρόδου έχει επιτύχει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και έχει βελτιώσει της συνθήκες υγρασίας /θερμοκρασίας, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του μετρητικού συστήματος στο συγκρότημα του Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο κτίρια (Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Επισκοπής, Γυμνάσιο Λύκειο Μαλίων). Οι εργασίες αφορούν την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της Επισκοπής και εργασίες μόνωσης στο Γυμνάσιο Λύκειο Μαλίων. 

Οι εργασίες των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε τέσσερα Κτίρια της Κύπρου και συγκεκριμένα στα Δημοτικά Μέγαρα των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και το Πολυδύναμο Κέντρο της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν μεταξύ άλλων, θερμομονώσεις οροφών, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, αντικατάσταση φωτισμού και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. 

-Σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων στο ΝΑ, Κρήτη και Κύπρο, μέσω των επιδεικτικών έργων. 

– Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» στα δημοτικά κτίρια. 

– Μεγιστοποίηση της συμβολής στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του Έργου αλλά και της προοπτικής αξιοποίησης σε μεγαλύτερη κλίμακα και μετά το πέρας του Έργου.

-Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ΣΔΑΕ μέσω εξοικείωσης με τις τεχνολογίες ΕΞΕ και χρήσης των ΑΠΕ.  

– Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών (και μαθητών) και προώθηση μέσω στοχευμένου μίγματος δράσεων δικτύωσης και συνέργιας.

 

Γ) Καινοτομίες 

 

 • Επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ όπως η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με το σύστημα της Γεωθερμίας όπου αξιοποιούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας (σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου) μέσω του γεωανάλλακτη. 
 • Αντικατάσταση των κουφωμάτων σε ένα μνημειακό συγκρότημα, με νέα σύγχρονων και υψηλών προδιαγραφών και με την τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμοκρασίας/υγρασίας ώστε να γίνεται ο εξαμηνιαίος έλεγχος των αποδόσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Διαδραστικό «εκπαιδευτικό module» που υποστηρίζει την εξοικείωση των μαθητών/σπουδαστών με τα αποτελέσματα της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ των δημοτικών κτιρίων.
 • Δημιουργία μιας πρότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας (http://www.e-synergein.eu ) η οποία υποστηρίζει την διαμόρφωση, αλλά και την προβολή των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια και αποτελείται από πέντε (5) Λειτουργικότητες.  

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους 

 

 • Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ σε τυποποιημένη εργαλειοθήκη για την ευρύτερη διάδοσή τους στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Χρήση της πλατφόρμας και μετά τη λήξη του έργου από όλους τους δημόσιους φορείς που θέτουν ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας στο στρατηγικό/ επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
 • Επέκταση (πέρα από τους συμμετέχοντες Δήμους) της Αποτίμησης της ΕΞΕ στα Δημοτικά Κτίρια από Λοιπούς Εμπλεκομένους της διασυνοριακής περιοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…