ΠΑΙΩΝΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01-11-2017/ 31-12-2022

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

H πράξη αφορά στην:

  1. i.προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό για μεταφορά ασθενών ή τη διάσωση πασχόντων ατόμων που κινδυνεύουν στο θαλάσσιο χώρο. Τα σκάφη αυτά παραλήφθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν και συνδράμουν τόσο στις διακομιδές ασθενών και τις διασώσεις όσο και στο υπόλοιπο έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις περιοχές των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.  Η Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, συμβατικής αξίας 1.398.900€έχει στόχο τη καλύτερη διαχείριση συμβάντων έρευνας και διάσωσης, που προκύπτουν από μεταναστευτικές ροές και την ενίσχυση της συνοχής νησιωτικών περιοχών μέσω της αμεσότερης πρόσβασης νησιωτικού πληθυσμού σε μονάδες υγείας.
  2. ii.προμήθεια δέκα περιπολικών οχημάτων τύπου pick-up, συμβατικής αξίας 312.996,00 €που έχει στόχο τη καλύτερη διαχείριση συμβάντων εντοπισμού και παροχής συνδρομής που προκύπτουν από μεταναστευτικές ροές. Τα οχήματα παραλήφθηκαν και επιχειρούν στα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, της Χίου, της Σύμης, της Λέρου και της Σάμου.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

H επιτυχέστερη αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, με άμεσα αποτελέσματα τη διάσωση από συνθήκες κινδύνου καθώς και η μέσω της αξιοποίησης των παραδοτέων, δημιουργία αίσθησης ασφάλειας στους πολίτες  των νησιωτικών περιοχών όπου έχουν διατεθεί τα μέσα, με ισχυροποίηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης και αυτών όταν διατρέχουν ανθρωπιστικό κίνδυνο.

 

Γ) Καινοτομίες

Το περιπολικό σκάφος με υγειονομικό εξοπλισμό σχεδιάστηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες που απαιτείται να έχει ένα τέτοιο σκάφος για τη διαχείριση συμβάντων έρευνας- διάσωσης και μεταφοράς ασθενών ή τραυματιών που προκύπτουν από μεταναστευτικές ροές αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του νησιωτικού πληθυσμού μέσω της υγειονομικής θωράκισης των νησιών.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Μέσω της πράξης οι υπηρεσίες υγείας και διάσωσης παρέχονται συμπληρωματικά με τη συνοδεία ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…