F15

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 26.03.2021/25.03.2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία τον Δήμο Αγίας Νάπας και τον Δήμο Σωτήρας υλοποιούν την πράξη “Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός”, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, στην ανάδειξη και προώθηση των χώρων αυτών και στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους.
Η διασυνοριακή περιοχή και ιδιαίτερα οι τρεις δήμοι Ρεθύμνου, Αγίας Νάπας και Σωτήρας αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετικά φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, την χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και διεύρυνσης του μεριδίου της τουριστικής αγοράς που κατέχουν, οι τρεις δήμοι επιδίδονται συστηματικά σε προσπάθεια προσέλκυσης νέων επισκεπτών (άτομα με αναπηρία/ άτομα μειωμένης κινητικότητα/ άτομα τρίτης ηλικίας).

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Για το Δήμο Ρεθύμνης (επικεφαλή εταίρο):
1. Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του σε προσβάσιμο εκθεσιακό χώρο.
2. Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας (Ενός ηλεκτρικού οχήματος για την μετακίνηση ΑμεΑ εντός του κάστρου της Φορτέτζας και 25 ενημερωτικών πινακίδων Braille για την τοποθέτηση τους σε μνημειακούς χώρους του Δήμου).
Για το Δήμο Αγίας Νάπας:
1. Υποδομές προσβασιμότητας στην παραλία Νησί, τον χερσαίο χώρο του λιμανιού Αγίας Νάπας και σε χώρους εκδηλώσεων του Δήμου Αγίας Νάπας.
2. Εγκατάσταση συστήματος για πρόσβαση ατόμων με δυσκολίες όρασης σε παραλία του Δήμου Αγ. Νάπας.
3. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας.

Για το Δήμο Σωτήρας:
1. Υποδομές προσβασιμότητας σε χώρους εκδηλώσεων του Δήμου (Εγκατάσταση αναβατορίων ΑμεΑ, αναβάθμιση των εισόδων, δημιουργία χώρων στάθμευσης ΑμεΑ, σημάνσεις, κατασκευή προσβάσιμων WC,διαμόρφωση θέσεων για ΑμεΑ στο Δημοτικό Στάδιο)
2. Εκπαίδευση του προσωπικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.

Για όλους τους ωφελούμενους της πράξης:
1. Σχεδίαση και παραγωγή υλικού δημοσιότητας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση 5 ημερίδων για την προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου.
2. Κατασκευή Προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης µε σκοπό την παροχή πληροφοριών στο κοινό και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ (στα ελληνικά και στα αγγλικά).
3. Εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου και ανάπτυξη κοινών συστημάτων ελέγχου και σημάτων πιστοποίησης.
4. Δημιουργία Οδηγού-Καταλόγου των προσβάσιμων εμβληματικών σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της Κρήτης με προτάσεις για προσβάσιμες τουριστικές διαδρομές.
5. Βελτίωση της υπάρχουσας Τουριστικής Πύλης (με προσθήκη νέων στοιχείων, μεταφράσεις, online ερωτηματολόγιο, σχόλια χρηστών κ.α.)
6. Διοργάνωση δύο 2-ήμερων σεμιναρίων για στελέχη φορέων και επιχειρήσεων/επαγγελματιών με στόχο την ενημέρωση σε θέματα προσβασιμότητας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
7. Οργάνωση και διεξαγωγή 2 με στόχο τη μετάβαση στελεχών των εταίρων στο εξωτερικό για την ανταλλαγή γνώσεων & εμπειριών.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με μέριμνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Γ) Καινοτομίες
Ενδιαφέρον σε επίπεδο καινοτομίας έχουν τα παραδοτέα:
1. Ανάπτυξη κοινών συστημάτων ελέγχου και χορήγησης σημάτων πιστοποίησης για «προσβάσιμους σε όλους» χώρους φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα είναι η πρώτη φορά που θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και ελεγμένο στην πράξη κοινό σύστημα αξιολόγησης της προσβασιμότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σύστημα θα υποστηρίζει τους τρεις Δήμους στη χορήγηση σχετικού σήματος πιστοποίησης .
2. Επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης Τουριστικής Πύλης καθώς θα ενσωματωθούν εργαλεία για «αυτοψίες» σε σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικτυακή καταχώρηση αξιολόγησης της προσβασιμότητας. Επίσης, για πρώτη φορά οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις τους.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Το συγκεκριμένο Έργο, με όχημα τον Τουρισμό που αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο και για τους τρεις δήμους, στοχεύει στη δημιουργία πρότυπων πόλεων τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους τους με αναπηρία, εστιάζει στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας (υποδομές / επικοινωνία / πληροφόρηση, υπηρεσίες), με σκοπό αφενός την προσθήκη νέας αξίας στο τουριστικό προϊόν των δύο πόλεων και αφετέρου τη διασφάλιση ισότιμων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες με αναπηρία – αλλά και για όλες εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν παρόμοιες ανάγκες. Ο τρόπος υλοποίησης του Έργου καθώς και τα παραδοτέα θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για άλλους Δήμους Ελλάδα και Κύπρου που θέλουν να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρακτικές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…