ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης:  1/6/2021- 31/5/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Το έργο ” ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ αποτέλεσε μια κοινή προσπάθεια ενίσχυσης του περιορισμού των δυσχερειών προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας και όρασης. Υιοθετεί την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών κα της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία ως οριζόντιο θέμα.

Η κοινή αυτή προσπάθεια, αποτελεί φυσική συνέχεια των ενεργειών της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ και του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, στην κατεύθυνση αυτή. Η κεντρική ιδέα του έργου (πρόσβαση σε παραλίες και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και παροχή κατάρτισης σε θέματα προσβασιμότητας), προήλθε κυρίως από ενέργειες που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο και στη Σύρο μέσω του έργου ΕΡΜΗΣ ΙΙ, αλλά ενισχύθηκαν και από την εντατική προσπάθεια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στη συγκεκριμένες περιοχές για τις ομάδες- στόχο.

Στην κατεύθυνση αυτή το έργο υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

  1. A) Στην τοποθέτηση σε επιλεγμένες περιοχές εξοπλισμό πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στη θάλασσα καθώς και τοποθετήσεις ειδικών προσβάσιμων διαδρόμων.

Β) Στην προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων, τοποθέτηση πινακίδας, ξύλινης ομπρέλας, ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων για ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία των περιοχών παρέμβασης

Γ) Προμήθεια συστήματος ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου, τοποθέτηση διαδρόμου, αμαξίδια ηλεκτρικά, οικίσκος φόρτισης των αμαξιδίων και μετεπιβίβασης των ΑμεΑ, σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης

Δ) Κατασκευή Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης και προμήθεια αμαξιδίων για εκτός δρόμου

Ε) Κατάρτιση στελεχών τουριστικών υποδομών, φορέων για θέματα προσβασιμότητας

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης

 

Τα βασικά αποτελέσματα της πράξης, εστιάζονται στα ακόλουθα:

  1. A) Στην τοποθέτηση στο Δήμο Γεροσκήπου, στην Κοινότητα Νέου Χωριού και στο Δήμο Σύρου (παραλία Κινίου), υποδομών πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στη θάλασσα καθώς και τοποθετήσεις ειδικών προσβάσιμων διαδρόμων.

Β) Στην προμήθεια αποδυτηρίων, τοποθέτηση πινακίδας, ξύλινης ομπρέλας, ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων για ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία των περιοχών παρέμβασης

Γ) Προμήθεια συστήματος ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου στο μεσαιωνικό οικισμό στην Άνω Σύρο, τοποθέτηση διαδρόμου (Μονοπάτι Γαλησσά), αμαξίδια ηλεκτρικά, οικίσκος φόρτισης των αμαξιδίων και μετεπιβίβασης των ΑμεΑ, (Μονοπάτι Γαλησσά και Ερμούπολη), σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης (Παραλία Βάρης και Παραλία Γαλησσά)

Δ) Κατασκευή Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης και προμήθεια αμαξιδίων για εκτός δρόμου (Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδίων)

Ε) Κατάρτιση στελεχών τουριστικών υποδομών, φορέων για θέματα προσβασιμότητας

ΣΤ) Δημιουργία Ιστοσελίδας και κοινή στρατηγική πληροφόρησης της πράξης

Ι) Διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων

ΙΑ) Διοργάνωση Ημερίδων

 

Γ) Καινοτομίες

 

Η πράξη εστιάζει στον τουρισμό που σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  (S3Cy) είναι από τους κλάδους οικονομίας που παρουσιάζουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο τουρισμός αποτελεί κεντρική πρόκληση, αφού η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. Επίσης, η  Στρατηγική του Ν. Αιγαίου καταδεικνύει τον τουρισμό ως τον τομέα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ταυτότητας προορισμού που παρουσιάζονται στη Στρατηγική συνάδει απόλυτα με τα πεδία παρέμβασης  και καινοτομίας του έργου. Το έργο θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και θα ενισχυθεί η ικανότητα οικονομικής ανάπτυξης  προς όφελος των δυο περιοχών. Τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε έναν τουριστικό προορισμό πλήρως προσβάσιμο χωρίς να χρειάζεται η υποστήριξη από τρίτους και να είναι αποκλεισμένοι από διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού- τουριστικού ενδιαφέροντος. Η δημιουργία ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών περιοχών στις 2 περιοχές ενισχύει τη διακρατική συνεργασία και συντελεί στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Δικαιούχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συμβάλλοντας στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την παραγωγή, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο προσβάσιμος τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο σε κάθε τουριστική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο παρ’ όλα αυτά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως παρ’ όλο που συντελεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών. Μέσω του έργου  θα προβληθούν οι προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες που παρέχονται με αποτέλεσμα οι διακρατικοί τουρίστες που ανήκουν στην ομάδα- στόχου να δύνανται να επιλέξουν προσβάσιμα τουριστικά κέντρα. Τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε έναν τουριστικό προορισμό πλήρως προσβάσιμο χωρίς να χρειάζεται η υποστήριξη από τρίτους ή/και να είναι αποκλεισμένοι από διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού- τουριστικού ενδιαφέροντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…