InterRecycle – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/10/2021- 30/9/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων 

 

Η πράξη InterRecycle προωθεί τη χρήση έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που αυτοματοποιούν την διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης ανακυκλώσιμων, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανάκτησης υλικών, η οποίες μέχρι στιγμής βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χειροδιαλογή.

 

Συγκεκριμένα, η πράξη InterRecycle στοχεύει να αυξήσει 

  1. την ταχύτητα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, 
  2. την εμβέλεια δράσης των φορέων συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων,
  3. την καθαρότητα των ανακτώμενων υλικών, 
  4. την δυνατότητα διάθεσης τους στην αγορά προς όφελος των δημοτικών αρχών και των πολιτών. 

 

Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις που μεγιστοποιούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου μέσα από τη συνεχή και συστηματική μελέτη των δεικτών κοινωνικής ανταποδοτικότητας των προβλεπόμενων επενδύσεων και τη μέτρηση αξιών που δεν αντικατοπτρίζονται στις παραδοσιακές οικονομικές καταστάσεις (π.χ. κοινωνικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες).

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει) 

 

Στα πλαίσια της πράξης, θα αναπτυχθούν δύο ξεχωριστά συστήματα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ένα στο Ηράκλειο Κρήτης στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), και ένα στην Λευκωσία, στις εγκαταστάσεις της μη κερδοσκοπικής εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων GreenDot, επιτυγχάνοντας άμεσα οφέλη και για τις δύο νησιωτικές περιοχές. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης όπου ο ΕΣΔΑΚ έχει αναλάβει την διαχείριση των απορριμμάτων των 3/4 του νησιού (δηλ. πλην του νομού Χανίων) το σύστημα θα εξυπηρετήσει περίπου 470.000 κατοίκους. 

Επίσης, η Green-dot είναι ο κύριος φορέας διαχείρισης ανακυκλώσιμων συσκευασιών της Κύπρου με τις δραστηριότητες της να εκτείνονται σε όλη την εμβέλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξυπηρετώντας περίπου 672.000 κατοίκους.

Σημαντικός στόχος του έργου είναι η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό, αλλά και η ανάδειξη καλών πρακτικών που θα καθοδηγήσουν τη μελλοντική εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων σε άλλες βιομηχανικές μονάδες ανάκτησης ανακυκλώσιμων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Γ) Καινοτομίες 

 

Το ρομποτικό σύστημα που θα αναπτυχθεί στο InterRecycle ακολουθεί μια σπονδυλωτή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί πολλαπλά αυτόνομα ρομπότ εξοπλισμένα με διαφορετικούς τύπους αρπάγης, τα οποία συνεργάζονται για να επιτύχουν το υψηλό ρυθμό ανάκτησης απορριμμάτων.

Η λειτουργία των ρομπότ προϋποθέτει τη λειτουργία ενός έξυπνου συστήματος οπτικής αναγνώρισης των ανακυκλώσιμων. Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος βασίζεται στη εκτενή συλλογή εικόνων απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων ικανών να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Στόχος του παραπάνω συστήματος είναι να αυξήσει κατά τουλάχιστον 40% το ρυθμό ανάκτησης υλικών σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά ρομποτικά συστήματα της αγοράς.

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελληνικών και Κυπριακών υποδομών ανακύκλωσης με τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική καινοτομία για τις δύο χώρες που θα τις βοηθήσει να καλύψουν το χαμένο έδαφος σε θέματα ανακύκλωσης.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους 

 

Το χαμηλό κόστος του ρομποτικού συστήματος InterRecycle σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα του, κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική την μελλοντική χρήση του σε όλα τα σημεία όπου γίνεται βιομηχανικού επιπέδου ανάκτηση απορριμμάτων, ενώ την ίδια στιγμή, η σπονδυλωτή και ευπροσάρμοστη αρχιτεκτονική που ακολουθεί (δηλ. συστήματα με προσαρμοζόμενο αριθμό ρομποτικών μονάδων) δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του σε μια ευρεία γκάμα διαφορετικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών. 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης κοινωνικής ανταποδοτικότητας θα συσχετίσει άμεσα ο νησιωτικός χαρακτήρας των δύο περιοχών και ο ρόλος τους σαν δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, με τις δυνατότητες του ρομποτικού συστήματος να ενισχύσει αποτελεσματικά τις δραστηριότητες ανακύκλωσης. Η συσχέτιση αυτή θα ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε ένα μεγάλο εύρος νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…