Eco.Muse: Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα’.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η δημιουργία δύο Ανοικτών Οικομουσείων στην περιοχή της Σητείας Λασιθίου (Κρήτη) και στην περιοχή της Μαραθάσας Λεμεσού (Κύπρο) στοχεύει στην ανάπτυξή τους με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη βάση μιας ολιστικής αειφορικής προσέγγισης. Η Πράξη, θα αποτελέσει ένα μοντέλο μουσείων ανοικτού χώρου (Οικομουσείων). Η κοινή πρόκληση αφορά στη διαμόρφωση δύο Οικομουσείων (ένα ανά περιοχή) βασιζόμενα σε ένα κοινό πλαίσιο οργάνωσης και στην ενίσχυση των δεσμών τους με τον τόπο καθώς & στην ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου Ανοικτών Οικομουσείων, με στόχο την διασυνοριακή υιοθέτησή του. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, τέτοιο πρότυπο μοντέλο δεν υφίσταται, παρότι έχουν δημιουργηθεί ποικίλα ανεξάρτητα Οικομουσεία. Η προτεινόμενη διασυνοριακή δικτύωση διασφαλίζεται από την πρότερη συνεργασία των 2 περιοχών σε παρεμφερή έργα, τα οποία εμφανίζουν ανάγκη συνέχειας (πχ Γεωπάρκο Τροόδους -Γεωπάρκο Σητείας). Στη Σητεία, θα αναπτυχθεί ένα οικομουσείο αναφοράς την ελιά και την αξιοποίησή
της, και θα οργανωθεί ένα πρότυπο συμμετοχικό ελαιουργείο. Στο Τρόοδος, στην περιοχή της Μαραθάσας Λεμεσού, θα μετατραπεί σε ανοικτό οικομουσείο με αναφορά στο απόθεμα φυσικής (μονοπάτια) και πολιτιστικής κληρονομιάς της (αρχαία & βυζαντινά μνημεία, λαϊκή τέχνη, παραδοσιακά επαγγέλματα), τη σύνδεσή της με τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και τη δημιουργία χώρων πολιτιστικής εκπαίδευσης. Η Σητεία και η Μαραθάσα Λεμεσού, περιοχές πλούσιες σε πολιτιστική κληρονομιά, γεωφυσικό περιβάλλον- τοπία, αλλά και με διαφορετικής μορφής εγκατάλειψη, στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους με όρους αειφορίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση βελτίωσης της ελκυστικότητάς τους δίνει έμφαση στην ανάδειξη των εδαφικών πόρων τους, των αξιών τους, την ενεργοποίηση και εντάξη της τοπικής κοινωνίας της στην υλοποίηση της παρέμβασης, στοχεύοντας στη βιωσιμότητά της (Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ισορροπία, περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών με σεβασμό πάντα στη φέρουσα ικανότητα).
Η ανάκαμψη των περιοχών θα βασιστεί σε δυναμικό τρόπο διαχείρισης του τοπίου και ανάδειξη του πολιτισμού τους.
Κύριες εκροές της Πράξης είναι η αποκατάσταση των στοιχείων των πόρων των δύο περιοχών και η αρμονική αισθητικά και περιβαλλοντικά ενσωμάτωσή τους στο φυσικό τοπίο. Μέσω δράσεων θα δημιουργηθούν αειφόροι πόλοι τουριστικής ελκυστικότητας συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ιδιότυπου τουριστικού προϊόντος των περιοχών αξιοποιώντας το αξιόλογο ιστορικά και αρχιτεκτονικά κτιριακό απόθεμα, τους φυσικούς πόρους. Μέσω εξειδικευμένου χωροταξικού σχεδιασμού θα διαμορφωθεί λειτουργικό πλαίσιο οργάνωσης του Οικομουσείου, αρμονικά ενταγμένο στο ευρύτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Τα 2 Οικομουσεία θα αποτελέσουν χώρους βιωματικής εκπαίδευσης, μέσω των δράσεων πολιτιστικής εκπαίδευσης (λειτουργία Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης).
Τέλος, η δημιουργία πολιτιστικού περιβάλλοντος διεπαφής επισκεπτών θα διασφαλίσει την πολιτισμική συνέχεια και θα ενισχύσει την οικονομία των δύο περιοχών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Θα δημιουργηθούν 2 ανοικτά Οικομουσεία, το πρώτο στο Τρόοδος, με σημείο αναφοράς τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά & το δεύτερο στη Σητεία, με σημείο αναφοράς το Ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα: Α. Θα αυξηθεί η τουριστική επισκεψιμότητα, με τη δημιουργία ιδιότυπου «φιλοπεριβαλλοντικού προϊόντος», αναδεικνύοντας τη ιδιαιτερότητα των 2 περιοχών. Β. θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας υποστήριξης της λειτουργίας των Οικομουσείων, Γ. θα αναπτυχθεί η τοπική επιχειρηματικότητα, Δ. θα ανακατασκευαστούν ιστορικά και δημόσια κτίρια τα οποία θα υποδεχθούν κέντρα επίδειξης, τεκμηρίωσης, παραγωγής αλλά και εκπαίδευσης, Ε. θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις. ΣΤ. θα διαμορφωθούν οδηγίες πρότυπου μοντέλου δικτύωσης των Οικομουσείων, Ζ. θα εκπονηθούν τεχνικές & κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου. Όλα αυτά, συνάδουν με τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ3 (αύξηση αριθμού επισκέψεων σε τοποθεσίες πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς & πόλους έλξης επισκεπτών/ έτος). Η Μαραθάσα Λεμεσού διαθέτει η ίδια ιδιαίτερα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά βρίσκεται σε εγγύτητα με άλλες ελκυστικές τουριστικές θέσεις στο Τρόοδος (Χιονοδρομικό Κέντρο, Εθνικό Δασικό Πάρκο, Πλάτρες). Η ανάπτυξη Οικομουσείου σε αυτήν, δύναται να συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου ιδιότυπου τουριστικού προϊόντος του Τροόδους μέσω ανάπτυξης εμπειριών και δραστηριοτήτων και της ανάδειξης των φυσικών & πολιτιστικών πόρων της (βασικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής Τροόδους μέχρι το 2030). Για τη Σητεία, θα αναδειχθεί ο πολιτισμός που αναπτύσσεται διαχρονικά γύρω από την Ελιά, με οφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα, και θα ενισχυθεί το brand «Σητεία: Η πόλη του Ελαιολάδου» που έχει δημιουργηθεί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της οικονομίας και της ενδυνάμωσης του ήπιου Τουρισμού.
Αναμενόμενες εκροές: Η δημιουργία και οργάνωση των Οικομουσείων (κύρια εκροή της Πράξης) θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη με όρους αειφορίας των 2 περιοχών (δείκτης εκροής του ΑΠ3). Στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών κατ΄ έτος.Το Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού θα οργανώσει την επισκεψιμότητα της περιοχής ενισχύοντας την επισκεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους. Το Οικομουσείο Ελαιολάδου (Σητεία), μέσα από τη δημιουργία του πρότυπου επισκέψιμου Ελαιουργείου, θα τονώσει την επισκεψιμότητα της περιοχής αλλά και τον αγροδιατροφικό τομέα της. Βασικές εκροές: Επισκευή και συντήρηση 7 κτιρίων τα οποία θα φιλοξενήσουν δράσεις των 2 Οικομουσείων. Για την λειτουργία των κτιρίων απαιτούνται τεχνικές μελέτες για τα σχετικά έργα καθώς και εξειδικευμένες μουσειολογικές μελέτες. Προμήθεια εξοπλισμού των οικομουσείων. Πέραν του εξοπλισμού λειτουργίας των οικομουσείων θα υπάρξει προμήθεια 2 ηλεκτρικών λεωφορείων μεταφοράς επισκεπτών στη Μαραθάσα τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με σχετική
μελέτη κυκλοφοριακής διαχείρισης.Λειτουργία των Οικομουσείων: καταγραφή φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπόνηση business plan ανάπτυξης Οικομουσείων, χωροταξικών μελετών, μουσειολογικής μελέτης «εκτατικού χαρακτήρα», οι οποίες θα διαμορφώνουν τις δραστηριότητες και την επισκεψιμότητα των Οικομουσείων εντός των κτιρίων τους καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης θα διαμορφωθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ τέλος θα προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των επιδεικτικών δράσεων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης, παραγωγή οπτικοακουστικού και διαδραστικού υλικού εκπαίδευσης και προβολής (ιστοσελίδα, βίντεο, διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές), Πρότυπος οδηγός για την οργάνωση και λειτουργία διασυνοριακού δικτύου Οικομουσείων (δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης), Ενεργοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία των δύο οικομουσείων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα’.
Ακρωνύμιο: Eco.Muse
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://eco-muse.eu/
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.115.000
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.797.750,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων» (5.3.2)ΑίτησηΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 & 120 ΤΟΥ Ν.4412/16 («Ανάπτυξη Μουσειολογικής Μελέτης», 4.3.1) Δ. ΣΗΤΕΙΑΣΥπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας της Πράξης με ακρωνύμιο Eco.Muse» και «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση, συντονισμό και παρακολούθηση της Πράξης με ακρωνύμιο Waterways», συνολικού προϋπολογισμού 12.999,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑΠρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες για την έκδοση υλικού προώθησης δημοσιότητας»ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (1.1.2.) ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Υπηρεσίες για την έκδοση υλικού προώθησης δημοσιότητας (2.1.2). Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) διαγωνισμού της Πράξης: “Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα – ECO.MUSE” »

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Διαχείριση και συντονισμός, 1.5.2.) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Ενέργειες πιστοποίησης και εξακρίβωσης δαπανών (FIRST LEVEL CONTROL), 1.5.3.) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τεχνικές Μελέτες Κατασκευαστικών έργων και ενέργειες ωρίμανσης 4.5.3. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης, σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, Συμμετοχή στην υλοποίηση των ακόλουθων παραδοτέων του έργου, καθώς και σε μετακινήσεις στο πεδίο έρευνας, καθώς και στα συνέδρια/εκδηλώσεις για τις ανάγκες του έργου: 3.4.1 Business Plan Ανάπτυξης Οικομουσείων – Μαράθασα 3.4.3 Ταυτοποίηση και αξιολόγηση των τοπικών παραδοσιακών αγροδιατροφικών προιόντων και των γαιοτόπων της περιοχής και της δυνατότητας ανάδειξης και χρηστικότητας τους. 5.4.3 Δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης τοπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στα Οικομουσεία. 4.4.1 Ανάπτυξη μουσειολογικής μελέτης 6.4.1 Οδηγίες (Guidelines) προτύπου μοντέλου Δικτύου Οικομουσείων προς διασυνοριακή υιοθέτηση 2.4.5 Συμμετοχή ΠΘ σε Συνέδρια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης, σύναψης μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση & Συντονισμό έργου» της Πράξης “Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα – ECO.MUSE”».

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Κατασκευή Υποδομών Οικομουσείων-Διαμόρφωση Οικομουσείου και περιβαλ. Χώρου του κτιρίου πρώην ΚΕΓΕ καθώς και παρεμβάσεις στη φάμπρικα Μαρωνιάς (Παραδοτέο  5.2.1)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννου Καποδίστρια 8, Σητεία Κρήτης /  ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 200.000
Κοινοτική Συνδρομή: 170.000,00
Ιστοσελίδα: www.oas.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π.Βαρθολομαίου 9
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 358.000
Κοινοτική Συνδρομή: 304.300,00
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο /  ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 103.000
Κοινοτική Συνδρομή: 87.550,00
Ιστοσελίδα: www.nhmc.uoc.gr
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 145.000
Κοινοτική Συνδρομή: 123.250,00
Ιστοσελίδα: www.uth.gr
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 62 / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.156.000
Κοινοτική Συνδρομή: 982.600,00
Ιστοσελίδα: http://www.anetroodos.org/
Επωνυμία: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 153.000
Κοινοτική Συνδρομή: 130.050,00
Ιστοσελίδα: www.pi.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online