ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ανοικτή συνάντηση, 06-04-2019, Ικαρία, Εύδηλος, Αίθουσα Δ. Ικαρίας