ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Τελική Εκδήλωση, 20-07-2021