ΑΙΓΙΣ: Δελτίου Τύπου, Ενδιάμεση τεχνική συνάντηση (29, 30/05/2019)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                     Στο πλαίσιο του  ΑΙΓΙΣ (https://aegisproject.eu/), το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η ενδιάμεση συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λεμεσού, στις 29 & 30 Μαΐου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους τέσσερις εταίρους του Έργου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), μαζί με εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

Η συνάντηση αφορούσε τη μέχρι τώρα πορεία του Έργου και τα μελλοντικά πλάνα της ομάδας εταίρων, ενώ παράλληλα δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από τη Διαχειριστική Αρχή. Επιπλέον έγινε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο ελέγχου της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία.

Της συνάντησης είχε προηγηθεί άσκηση επί χάρτου που έλαβε χώρα στα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία, με συμμετοχή δημόσιων φορέων και υπηρεσιών με ενεργό ρόλο στην προστασία του πολίτη, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις κρίσης.

 

 Σχόλιο