ΑΙΓΙΣ: Άσκηση πεδίου, Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, Κύπρος 29-10-2020

Print Friendly, PDF & Email

Την πέμπτη  29 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00- 13:00 πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Γαλάτας, στην Επαρχία Λευκωσίας, άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης “ΑΙΓΙΣ – Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”. Στην άσκηση έλαβαν μέρος οι Δικαιούχοι της Πράξης. Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών και φορέων με ρόλο στην πολιτική προστασία, τόσο σε  επιχειρησιακό ( Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στους χώρους εκδήλωσης των συμβάντων). Στην άσκηση συμμετείχε και μεγάλος αριθμός εθελοντών και στελεχών της Δύναμης  Πολιτικής Άμυνας. Αντίστοιχη άσκηση προηγήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 19 Οκτωβρίου 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχόλιο