ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Δελτίο Τύπου, ΕΛΜΕΠΑ

Print Friendly, PDF & Email

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου ημερίδα με τίτλο «Η ενεργειακή μετάβαση στη νησιωτική Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στις “Ημέρες Αειφορικής Ενέργειας” της φετινής «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφορικής Ενέργειας» (EUSEW 2021). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης διασυνοριακής συνεργασίας ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

 

 Σχόλιο