ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: ΕΛΜΕΠΑ – Δελτίο τύπου Ημερίδας

Print Friendly, PDF & Email

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 το Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) πραγματοποίησε στο αμφιθέατρο του κτηρίου Κ45 της Σχολής Επιστημών Υγείας, Ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, υποδομών και υπαίθριων χώρων» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ».

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ – Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως στόχο τη μετατροπή των δύο εμβληματικών κτηρίων της Λευκωσίας και του Ηρακλείου σε επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και, παράλληλα, τη διάδοση τεχνολογιών, πρακτικών και αντιλήψεων αειφορικής ενέργειας στην κοινωνία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχόλιο