ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Ημερίδα, 05-04-2023, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email

Το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων» την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, στις 8:30 π.μ. στην Αίθουσα LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ.

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» αφορά την Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως αντικείμενο τη μετατροπή των δύο εμβληματικών κτιρίων της Λευκωσίας και του Ηρακλείου σε επιδεικτικά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Για εγγραφή στην ημερίδα παρακαλούμε πατήστε εδώ  μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

 

 Σχόλιο