ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Πραγματοποιήθηκε η “Ημέρα Αειφορικής Ενέργειας” της πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφορικής Ενέργειας 2022

Print Friendly, PDF & Email

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πραγματοποίησε στο προστώο του εμβληματικού κτηρίου της Λότζιας ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου». Η εκδήλωση εντάχθηκε στις “Ημέρες Ενέργειας” της φετινής «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφορικής Ενέργειας» (EUSEW 2022) και έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Με το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, στο οποίο συμμετέχουν η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Ηρακλείου, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Τμήματα Μελετών και Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβαθμίζονται ενεργειακώς τα ιστορικά κτήρια της Λότζιας / Δημαρχείου Ηρακλείου και του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Λευκωσία. Τα κατασκευαστικά έργα συνοδεύονται από δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης στις τοπικές κοινωνίες.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το δελτίο τύπου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 Σχόλιο