ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: 2η Τεχνική Συνάντηση, Λευκωσία, 21 & 22 Μαρτίου 2022

Print Friendly, PDF & Email

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α  Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Η τεχνική συνάντηση της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» “Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου” θα λάβει χώρα στην Αίθουσα LCR 019, Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία στις 21 & 22 Μαρτίου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Σχόλιο