ΑνΔιΚαΤ: Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» ΑΠ:4.1.4, 23-09-2022

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  Αριθμός Παραδοτέου: 4.1.4, 23-09-2022, Ρόδος.

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά την διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.Σχόλιο