ΑΥΤΟΝΟΜΩ-Δ. Χίου – ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ», με προϋπολογισμό 482.700,00 ΕΥΡΩ (με τον ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Για την περίληψη της Διακήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώΣχόλιο